ABB rakentaa älyverkkoja

Suomen ensimmäisellä älykkäiden energiajärjestelmien mallialueella Helsingin Kalasatamassa hyödynnetään ja testataan useita koko maailman mittakaavassa uusia älykkään sähköjärjestelmän ratkaisuja.

ABB toimittaa alueelle muun muassa Kalasataman päämuuntajan ja sähköaseman sekä aseman yhteyteen suunnitellun vikasietoisen keskijännitteen rengasverkon, älymuuntamopilotin, älykästä taloautomaatiota kysynnän joustoon sekä uutta invertteriteknologiaa Suvilahden aurinkovoimalaan.

Uudet ratkaisut turvaavat luotettavan sähkönjakelun ja tehokkaan energiankäytön sekä mahdollistavat uusiutuvan energiantuotannon mittavan hyödyntämisen.

Kaupunkiympäristössä hyödynnettävä älykäs kauko-ohjattava muuntamo vähentää sähkökatkosten keston noin kymmenykseen. Vaikka sähkökatkot kaupunkiympäristössä ovat tyypillisesti kaivinkoneiden aiheuttamia ja harvinaisia, ovat niiden haittavaikutukset sitäkin merkittävämmät. Kun vikapaikka kyetään paikallistamaan nopeasti, mahdollistaa se vioittuneen verkon osan eristämisen valvomon kauko-ohjauksella.

Sähkövarasto tasapainottaa uusiutuvan energian tuotantoa

Myös Kalasatamakeskuksessa hyödynnettävä rengasverkko on ensimmäinen lajissaan maailmanlaajuisesti. Siinä sähkönsyöttö on päällä jatkuvasti kahdesta suunnasta. Ratkaisu turvaa katkottoman sähkönsaannin kiinteistölle, jossa odotetaan liikkuvan päivittäin tuhansia ihmisiä.

Yli megawatin sähkövarastoa suunnitellaan kytkettäväksi Kalasatamaan rakennettavaan sähköasemaan. Sähkövarasto toimii aktiivisesti verkkotaajuuden ja loistehon säätäjänä sekä passiivisesti varavoimana sähkönsyötön häiriötilanteessa.

Sähkövarasto myös tasapainottaa tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoa tukemalla valtakunnan verkkoa taajuudenhallinnassa. Fingrid on mukana hankkeessa arvioimassa sähkövaraston laajamittaista soveltuvuutta kantaverkon vakauden kannalta.

Kalasataman alue tulee tarjoamaan 2030-luvun alkuun mennessä 10 000 työpaikkaa ja kodin noin 18 000 helsinkiläiselle. Alueen älykäs hiilineutraali energiajärjestelmä tulee perustumaan paikalliseen uusiutuvaan tuuli- ja aurinkoenergiaan.

Kuva: Kalasataman keskus, Helin & Co Arkkitehdit