Lausunnot

04
Huhti
Lausunto
Verojärjestelmän tulee olla kilpailukykyinen, jotta Suomi olisi houkutteleva investointien ja yritysten sijoittautumiskohteena.
23
Tammi
Lausunto
Teknologiateollisuus ry katsoo, että Verohallinnon ohje ”Verotuksen maakohtainen raportti” on pääpiirteisesti hyvin laadittu ja selkeä.
10
Tammi
Lausunto
Verohallinto on laatinut ohjeluonnoksen koskien saamisten arvonalenemisten vähennyskelpoisuutta.
22
Joulu
Lausunto
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta ammatillisen koulutuksen uudistamiseksi.
15
Joulu
Lausunto
Teknologiateollisuuden lausunnossa OKM:lle keskitytään asetusluonnoksessa ehdotettuihin päätöksiin, jotka koskevat tekniikan alan tai opettajien pedagogisisten opintojen koulutusvastuita.
08
Joulu
Lausunto
Teknologiateollisuus kannattaa asetuksen uudistamista asetetulla tavoiteaikataululla.
30
Marras
Lausunto
Ympäristöministeriö on pyytänyt Teknologiateollisuudelta lausuntoa ympäristönsuojelulain muuttamisesta.
22
Marras
Lausunto
Verohallinto on lähettänyt lausuntopyynnön aiheesta tulon kohdistaminen kiinteälle toimipaikalle.
05
Syys
Lausunto
Ympäristöministeriö kirjaamo@ym.fi    LAUSUNTO SELVITYKSESTÄ YHDEN LUUKUN PERIAATTEEN TOTEUTTAMINEN YMPÄRISTÖASIOISSA   Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa -raportista....
02
Syys
Lausunto
Lausunto maa-ja metsätalousministeriölle.

Sivut