Esimerkkejä yritysten ympäristöosaamisesta

Yritysesimerkkien tarkoitus on kertoa, miten yritykset ovat käytännössä parantaneet ympäristösuorituskykyään, oli kyse sitten energiatehokkuudesta, pienentyneistä päästöistä tai materiaalitehokkuuden parantumisesta.

ABB: Aurinkosähkö
Aurinkosähköä taajuusmuuttajatehtaan käyttöön

ABB on ottanut käyttöön 181 kilowatin aurinkosähkövoimalan tehdasalueellaan Helsingin Pitäjänmäellä. Teholtaan voimala on Pohjoismaiden suurin valtakunnan sähköverkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä.

Aurinkosähkövoimala on rakennettu taajuusmuuttajatehtaan katolle. Tehtaan kehittämät ja valmistamat aurinkosähkövaihtosuuntaajat muuttavat aurinkosähkön verkkosähköksi. Sähkö käytetään taajuusmuuttajatehtaalla trukkien lataamiseen ja kulutushuippujen leikkaamiseen. Mahdollinen ylijäämä käytetään tehtaan muuhun kulutukseen.

ABB haluaa olla teknologiaosaamisellaan tukemassa uusiutuvan energian hyödyntämistä, hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja energiatehokkuuden edistämistä. Aurinkosähkövaihtosuuntaajat ovat ABB:n uusimpia innovaatioita uusiutuvan energiankäytön alalla.

Aurinkosähkö sopii hyvin Suomeen muiden sähköntuotantomuotojen rinnalle. Taajuusmuuttajatehtaan järjestelmä on hyvä esimerkki lähellä kulutuskohdetta sijaitsevan hajautetun sähköntuotannon hyödyistä. Aurinkosähköjärjestelmä on parhaimmillaan, kun rakennusten jäähdytyksen ja ilmastoinnin kulutushuippuja leikataan keskikesällä, jolloin tuotto ja kulutus ovat samanaikaisia.

Järjestelmä tuottaa sähköä arviolta 160 000 kilowattituntia vuodessa, mikä vastaa noin 30 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta. Järjestelmä antaa tietoa toimivuudestaan pohjoisissa ilmasto- ja sääoloissa myös kiinteistöautomaation kannalta.

Lisätietoa:

Auramarine
Painolastiveden käsittelyjärjestelmä puhdistaa vettä tehokkaasti
Auramarinen kehittämä laivojen painolastiveden käsittelykoneikko vastaa koko ajan tiukentuviin kansainvälisiin merenkulun ympäristömääräyksiin.

Ballast Water Treatment –järjestelmä estää haitallisten kasvien ja eliöiden siirtymisen merialueelta toiselle. Painolastiksi otettu vesi puhdistetaan suodattamalla ja ultraviolettivalolla suoritettavalla käsittelyllä laivaan otettaessa ja ultraviolettivalolla ennen kuin se päästetään takaisin mereen.

Merialueiden ympäristöasioihin kiinnitetään tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota. Alalla uskotaan, että painolastivesien puhdistusjärjestelmä tulee asteittain pakolliseksi ja se asennetaan lähivuosina kymmeniin tuhansiin laivoihin. 

Lisätietoa:

Eaton
Uusi testausprosessi säästää energiaa
Eaton Power Quality Oy saavutti 90 prosentin energiansäästöt uusimalla tehtaansa testausprosessin.

Eaton Power Qualityn häiriöttömän sähkönsyötön UPS-järjestelmiä käytetään paikoissa, missä sähkönsaanti on kriittistä, kuten konesaleissa. Testauksissa käytettiin yhtä suuria sähkökuormia kuin todellisessa käytössä, joten testauksissa kului paljon energiaa verkosta otetun sähkön kuluttamiseen.

Testausprosessin uudistamisen jälkeen testaussähköllä kuormitetaan rinnan kytkettyjä, kiinteitä UPS-moduuleja vastuksen sijaan. Näin sähkö saadaan lähes kokonaan hyötykäyttöön syöttämällä se takaisin tehdaskiinteistön omaan sähköverkkoon. 

Kun sähköä kierrätetään talon oman teknologian avulla, vain kymmenen prosenttia testaussähköstä menee hukkaan lämpönä ja vedenkulutus on vain murto-osa aiemmasta. Pelkästään Eaton 9395 tuoteperheen tuotannon energiasäästöt ovat yli 7000 MWh vuodessa.

Lisätietoa:

 
Ensto
Hybriditalo pienentää kodin energiankulutusta 30%
Ensto Hybriditalo pienentää kodin energiankulutusta 30 prosentilla. Hybriditalon talotekniset ratkaisut ylittävät uusien rakentamismääräysten vaatimukset energiatehokkuudesta.

Energiatehokkuus saavutetaan ilmanvaihtoratkaisulla, tehokkaalla ilmanvaihtoon integroidulla ilmalämpöpumpulla, tarkasti säätyvällä sähkölämmityksellä sekä kodinohjaustekniikalla. Ensto Enervent ilmanvaihtoratkaisussa on erinomainen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde. Ratkaisun on laskettu olevan yli 25 prosenttia energiatehokkaampi kuin keskimääräisellä kilpailijalla. 

Hiilidioksidipäästöjen vuosisäästö vastaa keskimäärin neljän kuukauden autoilua. Talo saadaan lämmitettyä viisi astetta lämpimämmäksi kuin muilla vastaavilla laitteilla samalla energiamäärällä. Energiatehokkaan talon rakentaminen tulee taloudellisesti kannattavaksi alle kymmenessä vuodessa.

Lisätietoja:

 

Hakaniemen Metalli
Kestävää tuotantoa kevyemmin
Vantaalainen Hakaniemen Metalli valmistaa ruostumattomasta ohutlevystä prosessilaitteita ja komponentteja teollisuuden eri aloille.

Materiaalitehokkuus tarkoittaa Hakaniemen Metallille tuotteiden keventämistä ja uudelleen suunnittelua. Yritys valmistaa tuotteet alkuperäistä puolet vähemmällä materiaalilla. Parhaimmillaan tuotteet ovat keventyneet jopa 60¬–80 prosenttia.

Kun tuotteen painosta otetaan puolet pois, keveyden tuomat hyödyt kertautuvat läpi elinkaaren. Puolet pienemmällä materiaalimäärällä myös leikkaus, taivutus, hitsaus ja kokoaminen sujuu puolet nopeammin.

Säästöä syntyy työvaiheissa, asennuksissa, rahtikuluissa ja hävityskustannuksissa. Koko prosessi säästää rahaa asiakkaalta ja Hakaniemen metallilta, myös hiilidioksidipäästöt vähenevät.

Hyvä esimerkki kevyemmän rakenteen kautta saavutetuista säästöistä on Hakaniemen Metallin uudelleen suunnittelema keräyskartonkia käsittelevä rumpupulpperi. Suunnittelun kustannus oli 20 000 euroa. Säästöä valmistuskustannuksiin aiempaan verrattuna tuli yli 200 000 euroa.

Lisätietoa:

Helvar
Panostusta energiansäästöön
Valaisinjärjestelmien asiantuntija Helvar Oy säästi 40 prosenttia energiaa paineilmainvestoinneilla ja vuotojen poistoilla sekä 76 prosenttia varastotilojen valaistuksen uusimisella.
Helvar Oy teki vuonna 2007 energiankäytön katselmuksen, jonka seurauksena aloitettiin energiansäästöprojekti.
 
Yritys liittyi Energiatehokkuusopimuksen Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan ja asetti tavoitteekseen yhdeksän prosentin energiansäästön vuoteen 2016 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Säästökohteiksi valittiin paineilman tuotto ja käyttö, valaistus sekä koneiden käyttö.
 
Yritys käytti investointeihin yhteensä noin 100 000 euroa. Satoja paineilmavuotoja poistettiin ja hankittiin muuttuvatuottoinen paineilmakompressori ja energianmittauslaitteita. Lisäksi varaston valaistus ja sen ohjaus uusittiin ja ohjeistustatehostettiin.
 
Paineilmainvestoinneilla ja vuotojen poistoilla saavutettiin 40 prosentin energiansäästö, 1100 MWh/a, verrattuna lähtötilanteeseen.
 
Helvarissa havaittiin, että merkittävää energiansäästöä saavutetaan myös logistiikkakeskuksissa ja varastoissa. 670 neliömetrin varastoalueelle hankittiin läsnäolotunnistus ja ajastetut valaistuslaitteet. Myös päivänvaloa hyödynnettiin. Energiaa säästettiin 76 prosenttia lähtötilanteesta. Lisäksi valotaso parani varastotilassa 160 luxista 300 luxiin.
 
Takaisinmaksuajaksi projektille on laskettu 5,5 vuotta.

Varastotilan valaistus ennen ja jälkeen valastuksen ja sen ohjauksen uusimista, tuloksena parempi valaisus sekä mittavat energiasäästöt

(Kuvat: Helvar)

Lisätietoa:

 

Kone
Ekotehokkuudesta kilpailuvaltti
Kone valitsi vuonna 2010 tutkimus- ja tuotekehitystoimintansa painopistealueeksi ympäristövastuun ja vähensi tuottamiensa uusien hissien energiankulutusta 50 prosentilla vuoden 2006 tasoon verrattuna.

Maailman johtaviin hissi-, liukuporras- ja automaattiovivalmistajiin kuuluvassa Koneessa ympäristövastuu on konkretisoitunut tavoitteiksi, teoiksi ja tilaustason nousuksi.
Ympäristö huomioidaan laajasti koko yrityksen toiminnassa. Koneen kaikilla tuotantolaitoksilla on ISO 14001 –ympäristöhallinnanjärjestelmän sertifiointi ja KONE sai vuonna 2010 alansa ensimmäisenä yhtiönä A-luokituksen saksalaisessa VDI 4707 -energiatehokkuuden arvioinnissa.

Yritys kehitti uuden nostokoneiston ja jarrutusenergiaa talteenottavan järjestelmän, siirtyi valaistuksessa led-tekniikkaan ja valitsi tuotteilleen kierrätettäviä materiaaleja.
Toimenpiteillä Kone onnistui vähentämään tuottamiensa uusien hissien energiankulutusta 50 prosentilla vuoden 2006 tasoon verrattuna. Muutos on merkittävä, sillä hissien osuus rakennusten energiankulutuksesta on jopa 10 prosenttia, ja laitteet ovat pitkäikäisiä. Myös alihankkijat ovat sitoutuneet energiatehokkaampien laitteiden kehittämiseen.

Kone päätti myös pienentää hiilijalanjälkeään vuosittain 5 prosenttia. Kehittämistoimet näkyvät yrityksen tuloksessa. Tilaustaso oli vuoden 2010 päätteeksi korkeampi kuin koskaan aiemmin. Ekotehokkuudesta on tullut Koneen kilpailuvaltti.

Lisätietoa:

Kuva: Copyright © KONE Corporation

 

Konecranes
Entistä energiatehokkaampi nosturi
Konecranesin nykynostureiden suunnittelu perustuu teknologisiin parannuksiin. Nostureihin voidaan sisällyttää älykkäitä sovelluksia, joita voidaan käyttää muun muassa tuotteen ympäristötehokkuuden lisäämiseen.

Konecranes toi v. 2010 markkinoille Smarton-nosturin, joka tarkkailee omaa tilaansa, lastin painoa ja sijaintia. Se on modulaarinen, pienikokoinen ja se säästää energiaa.

Nosturin taajuusmuuttajien avulla säästetään sähköä ja pystytään siirtämään jopa 70 prosenttia jarrutusenergiasta takaisin sähköverkkoon. Noin 98 prosenttia Smartonin materiaalista on kierrätettävää. Nosturi on hyvin kompakti. Siksi uusista teollisuustiloista voidaan rakentaa aiempaa pienempiä ja säästää siten rakennus- ja lämmityskustannuksissa.

Älyn ja nostamisen yhdistämisellä parannetaan nostureiden tehokkuutta ja samalla asiakkaiden tuottavuutta. Smarton-nosturi on suunniteltu maksimoimaan asiakkaan tuottavuus ja minimoimaan kustannukset.

Lisätietoa: 

Kuusakoski
Kierrättäminen säästää luontoa
Kuusakosken tavoitteena on vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta ja metallien ja muiden materiaalien valmistuksen energiankulutusta sekä kierrättää ja hyödyntää metalleja ja muita materiaaleja enemmän ja tehokkaammin.

Yritys purkaa, lajittelee ja murskaa markkinoilta kierrätykseen palanneet tuotteet pieniksi palasiksi. Palat ovat muovia, metalleja, kiviainesta, lasia, kumia, kuituja ja puuta, joka palaa takaisin teollisuuden raaka-aineiksi.

Auton materiaaleista pystytään pian hyödyntämään jopa 95 %, josta suurin osa on metalleja. Purkumateriaaleista ja rakennusjätteestä jopa 80 % voidaan hyödyntää raaka-aineina tai energiana. Kaupan, teollisuuden ja rakennusliiketoiminnan jätteiden lisäksi energiaa saadaan tuotettua erilaisista puupohjaisista aineksista, joita Kuusakoski toimittaa energiantuottajille.

Renkaita kerätään Suomessa noin 40 000 tonnia vuodessa ja niiden hyötykäyttö lähentelee 95 prosenttia. Suurin osa kierrätetyistä renkaista päätyy materiaaliksi erilaisiin maanrakennuskohteisiin, kuten salaojituksiin, maarakenteiden kevennyksiin, meluvalleihin, kaatopaikka- ja tärinän suojausrakenteisiin. 

Lisätietoa:

Levypyörä
Eroon fosfaattipäästöistä
Levypyörien ja teräsrakennekomponenttien valmistaja Levypyörä Oy muutti maalaus- ja pesuprosessiaan niin, että pääsi eroon fosfaattipäästöjen lisäksi ympäristöluvasta.

Levypyörässä oli tarve uudelle pyöräpuolen maalaamolle, sillä vanha maalaamo ei enää pystynyt vastaamaan yrityksen tarpeisiin. Yrityksessä tutkittiin erilaisia pesu- ja maalausprosessivaihtoehtoja ja käytiin tutustumassa niihin eri puolilla maailmaa. Ympäristönäkökulmat haluttiin ottaa huomioon uusissa investoinneissa.

Uusimaalaamo, jossa käytetään fosfaattivapaita pesuaineita, maksoi saman verran kuin vanhanmallinen maalaamo olisi tullut maksamaan. Koska uuden maalaamon ympäristöystävälliset pesuprosessit ovat laadullisesti ja teknisesti erittäin toimivia, yritys muutti myös vanhan maalaamonsa pesuprosessit fosfaattivapaiksi. Muutosinvestointeihin kului noin 30 000 euroa.

Levypyörä ei tarvitse maalaus- ja pesuprosessien muutoksien ansiosta enää ympäristölupaa.

Yritys siirtyi jo vuonna 2006 märkämaalauksesta pulverimaalaukseen, jonka ansiosta pääsi eroon VOC-päästöistä.

 

Kuva: Levypyörä

Metso
Energiansäästöä prosessinohjaussovelluksella

Energian- ja rahansäästöä Metson Steam Manager APC:lla

Brasiliassa sijaitseva Cenibran selluloosatehdas pienensi hiilijalanjälkeään 2 200 tonnilla ja hukkahöyryn määrää 90 prosentilla kuukaudessa Metson Steam Manager APC (Advanced Process Controller) –prosessinohjaussovelluksen avulla.

Tasapainon ylläpitäminen selluloosatehtaan höyryenergian tarjonnassa ja prosessien energiantarpeessa on haastavaa. Jos höyryverkossa on häiriöitä, jotkut prosessit voivat jäädä ilman tarvittavaa energiaa. Häiriötilanteissa käytetään varapolttoaineena öljyä energiansaannin takaamiseksi.
 
Celulose Nippo-Brasileiran Cenibran selluloosatehtaalla Brasiliassa haluttiin parantaa energiatehokkuutta vähentämällä ulospuhallettavan höyryn määrää ja öljyn käyttöä varapolttoaineena. Tehtaalle hankittiin Metson Steam Manager APC -prosessinohjaussovellus höyryjakelujärjestelmän hallintaa varten.
 
Sovelluksen ansiosta selluloosatehtaan polttoainekulut pienenivät huomattavasti ja tehtaan hiilijalanjälki pieneni 2 200 tonnilla kuukaudessa. Hukkahöyryä saatiin vähennettyä 90 prosentilla eli 10 000 tonnilla kuukaudessa, mikä vastaa energiamäärältään 715 tonnia öljyä kuukaudessa.

 

Metallihihnakalanterointi lisää paperin tuotannon materiaalitehokkuutta

Paperin jälkikäsittelykoneita suunnitteleva ja valmistava Metson Järvenpään yksikkö on kehittänyt uuden menetelmän paperin jälkikäsittelyyn eli kalanterointiin.

Menetelmän avulla paperia ja kartonkia voidaan viimeistellä niin, että niiden jäykkyys on halutulla tasolla, mutta valmistukseen kuluu 3–10 prosenttia vähemmän kuitumateriaalia. Uusi menetelmä myös vähentää energian kulutusta ja lisää tuotannon tehokkuutta.

Wallenberg-palkinnolla tunnustettu menetelmä sopii etenkin pinnaltaan korkealaatuisille pakkauskartongeille. Sen avulla voidaan myös kehittää uusia kilpailukykyisiä paperi- ja kartonkituotteita. Kuituraaka-aineen säästö kertautuu toimitusketjun jokaisessa vaiheessa.

Metallihihnakalanteroinnin tuoman parantuneen jäykkyyden ansiosta maitotölkin painoa voidaan vähentää tuntuvasti 280 grammasta neliömetriltä 265 grammaan. Näin ollen samasta määrästä raaka-ainetta (300 000 tonnia vuodessa) voidaan valmistaa 728 miljoonaa maitotölkkiä enemmän kuin perinteisellä tekniikalla. Niin paljon materiaalia menee hukkaan kun ei käytetä metallihihnakalanterointia.

Metson kehittämä teknologia tuottaa myös sileämpää paperia ja kartonkia kuin perinteinen kalanterointi, mikä parantaa paperipinnan ja painojäljen laatua.

 

Lisätietoa:

www.metso.com

Metson esimerkki (pdf) (pdf)

Nokia
Ympäristöasiat osaksi tuotekehitystä
Nokia parantaa energiatehokkuuttaan ja pienentää hiilijalanjälkeään kehittämällä tuotteita ympäristöystävällisemmiksi ja vähentämällä energiankulutustaan.

Nokia saa tukea ja tietoa tavoitteiden saavuttamiseksi WWF:n Climate Savers -ohjelmasta, joka tähtää kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Yritys on pienentänyt rakennustensa sähkönkulutusta tavoitteiden mukaisesti. Energian hankinnassa painotetaan uusiutuvaa energiaa. Tavoitteiden saavuttaminen pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä vuosittain noin kahdella miljoonalla tonnilla vuoteen 2007 verrattuna.

Tavoitteiden myötä ympäristöasiat otettiin osaksi tutkimus- ja kehitystyötä. Ympäristön näkökulmasta ohjautunut tuotekehitys tuotti vuonna 2009 markkinoille tulleen teknologisen läpimurron, Flexi Multiradio -tukiaseman. Se on edeltäjiään pienempi, kevyempi, käytännöllisempi sekä kustannus- ja energiatehokkaampi. Innovaatio mahdollisti tuotteen markkinoinnin uusille alueille ja sai mm. CTIA:n E-Tech Greenest Innovation -palkinnon.

Tuote kuluttaa 80 prosenttia aiempaa vähemmän materiaalia ja 90 prosenttia käytetystä materiaalista on kierrätettävää. Se pienentää merkittävästi myös asiakkaiden energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä.

 

Pienempi ympäristökuormitus, pienempi myyntipakkaus

Nokia on jo pitkään pyrkinyt vähentämään ympäristökuormitusta käyttämällä yhä pienempiä myyntipakkauksia. Kestävä kehitys ja innovointi ovat jo vuosien ajan olleet Nokian pakkaussuunnittelun perusperiaatteita.

Jo vuonna 2006 Nokia toi markkinoille pienikokoisen pakkauksen, josta on sittemmin tullut yleisesti käytetty vakiokoko. Pienikokoiset pakkaukset valmistetaan yhdestä ainoasta materiaalista, mikä tekee niiden kierrättämisestä helppoa. Kaikki Nokian pakkaukset ovat sataprosenttisesti kierrätettävissä.

Lisätietoa:

 
Nokia
Materiaalitehokkuudella vähennetään ympäristökuormitusta
Nokia kehittää tuotteitaan ympäristönäkökohtien pohjalta käyttämällä mittareina materiaalin kierrätyskykyä, tuotteen valmistamiseen käytettävää energiaa sekä hiilidioksidipäästöjä.

Yhtenä tavoitteena on pienentää ympäristövaikutuksia rakennemateriaalien tuotekehityksen eli materiaalitehokkuuden avulla. Materiaalin käyttöä ja päästöä vähennetään ja samalla tuotteista tehdään entistä kilpailukykyisempiä markkinoilla.

Flexi Base Station -tukiaseman materiaalivalinnoilla vähennetään merkittävästi valmistus-, kuljetus- ja käsittelykustannuksia. Uusi tukiasema on kooltaan pienempi, kevyempi sekä ympäristötehokkaampi valmistaa. Sen jalusta esimerkiksi painaa 60 % aikaisempaa vähemmän ja myös asennus sekä huoltotoimenpiteisiin liittyvä mahdollinen vaihto helpottuvat merkittävästi.

Lisätietoa:

 

Oilon
Kaasupolttimet vähentävät päästöjä 60%
Oilon on toiminut maailman kärkitasolla kaasun poltossa syntyvien typpioksidipäästöjen alentamiseksi. Yritys on kyennyt vähentämään poltossa syntyvien typenoksidien päästöjä 60 prosenttia muutaman viime vuoden aikana. Tässä tehtävässä TEKES on ollut tärkeä kumppani Oilonille.

Oilon toimitti Pekingiin 83 kaasupoltinta, joiden yhteinen teho on lähes 2000 MW. Kaupan arvo on yli viisi miljoonaa euroa. Projektilla kasvatetaan ympäristöystävällisen kaukolämmön osuutta vaihtamalla hiiltä käyttävät laitokset vähäpäästöisiksi kaasua käyttäviksi laitoksiksi. Kaiken kaikkiaan Oilon on toimittanut tänä vuonna yksistään Pekingiin lähes 3000 MW:n edestä polttotekniikkaa ja yhteensä lähes 6000 MW. 

Tämän yksittäisen kaupan tuloksena hiilidioksidipäästöt vähenivät Pekingissä 40 prosenttia ja hiukkaspäästöt poistuivat kokonaan.

Beijing District Heating Company ja Oilon International Oy palkittiin Shanghaissa marraskuussa 2012 suomalaisella CleanDesign Award -palkinnoilla. Oilonin toimittamalla tekniikalla toteutettavat kaukolämpölaitokset vähentävät hiilidioksidipäästöjä miljoonalla tonnilla ja hiukkaspäästöjä 10 000 tonnilla vuodessa. 

Lisätietoa:

Kuvat: Oilon.

Oras
Veden säästöä ekotehokkaalla tuotannolla

Oras kehittää tuotantoaan koko ajan ekotehokkaammaksi. Hanojen testauksessa käytetään nykyisin veden sijasta paineilmaa. Myös paineilmajärjestelmää uudistetaan, samoin kalibrointiprosessia.

Ennen vettä kului hanojen testausvaiheessa huomattavia määriä. Uuden paineilmatestausmenetelmän kautta vettä säästyy. Lisäksi se on vanhaa järjestelmää tarkempi ja nopeampi.

Nykyisin paineilmajärjestelmässä kaikki paineilmakompressorit on keskitetty yhteen paikkaan, jolloin hukkalämpöä ei synny lämmön talteenottojärjestelmän takia. Uuden järjestelmän takaisinmaksuajaksi on laskettu noin kaksi vuotta.

Termostaattihanan termostaatin kalibrointi tehdään tätä nykyä keskitetysti automaattilinjan yhdessä paikassa hanan koontivaiheessa, ei kokoonpanon lopuksi. Järjestelmä kierrättää 20–30 litraa 38-asteista vettä. Tämän ansiosta vuonna 2009 vettä kului noin 17 000 kuutiota vähemmän kuin edellisvuonna.

Lisätietoa:

 

Outokumpu
Globaali ekoteko

Outokummun Kemi-Tornion tuotantoketju on maailman tehokkain: ruostumaton teräs valmistetaan jopa 60 prosenttia pienemmin hiilidioksidipäästöin verrattuna globaaleihin kilpailijoihin.

Teräksen kierrätys ja tärkeimmän seosaineen, ferrokromin, valmistus vaativat paljon energiaa. Outokummun Kemi-Tornion tuotantoketju on kuitenkin maailman tehokkain: tehtaalla valmistetaan ruostumatonta terästä vähemmillä energiapanostuksilla ja hiilidioksidipäästöillä kuin yhdenkään sen kilpailijan tehtaalla.
 

Tehokkuus perustuu ainutlaatuisiin tekniikoihin. Tehtaan oma kromikaivos ja ferrokromin uunitekniikka takaavat maailman alhaisimman energiantarpeen. Lisäksi tehtaalla käytetään häkäkaasua polttoaineena, sulaa ferrokromia kierrätysteräksen sulattajana ja integroitua RAP-linjaa kylmävalssauksessa.

 

Outokummussa säästetään energiaa ja vähennetään päästöjä energiatehokkaalla tuotantoketjulla

Outokumpu on pienentänyt hiilidioksidipäästöjä noin 30 prosenttia vuodesta 1990 lähtien parantamalla energiatehokkuuttaan.

Outokummun Tornion tehtaan ruostumaton teräs valmistetaan vähimmin energiapanostuksin verrattuna kilpailijoihin. Pääraaka-aine kierrätysteräs sulatetaan ja tärkein seosaine ferrokromi tehdään sähköllä, sillä valokaariuunit ovat prosesseista energiatehokkaimmat.
 
Energiansäästö ainutlaatuisilla tekniikoilla on merkittävä: Ferrokromin valmistus kuluttaa noin 30 prosenttia vähemmän energiaa. Sulan ferrokromin käyttö terästehtaalla säästää energiaa 150-180 GWh/a ja häkäkaasun käyttö öljyn ja nestekaasun korvaajana säästää noin 520 GWh/a. Kaasujen ja jäähdytysvesien sisältämää energiaa hyödynnetään prosesseissa noin 620 GWh/a.
 

Energiatehokkuus takaa terästuotteille 30–60 prosenttia pienemmät päästöt verrattuna globaaleihin kilpailijoihin.

 

Outokumpu paransi materiaalitehokkuuttaan

Outokumpu kehitti OKTO-tuoteperheen, joka on sataprosenttisesti kierrätysmateriaalia. Vuosittaisella noin 400 000 tonnin OKTO-tuotteiden käytöllä vältetään noin 600 000 tonnin neitseellisen kiviaineksen käyttö, noin 200 000 tonnin hiilidioksidipäästöt sekä kuonien loppusijoitus kaatopaikalle.

Outokumpu halusi parantaa terästuotantonsa materiaalitehokkuutta. Yritys maksimoi kuonien hyötykäytön mineraalituotteina ja lisäsi sivutuotteiden uusiokäyttöä, kierrätystä ja tuotteistamista.

Sivutuotteiden hyötykäytön pohjalta kehitettiin OKTO-tuoteperhe, jolla saadaan ympäristökuormitusta pienemmäksi. Kierrätysmateriaalista tehtyjen OKTO-tuotteiden käyttö vähentää rakentamisen materiaalivirtoja ja materiaalien kokonaistarvetta. Tuotteilla korvataan neitseellisiä luonnon raaka-aineita.

Kun OKTO-materiaaleilla rakennetaan kilometri kahdeksan metriä leveää tietä, materiaalien tarve pienenee 37 prosenttia muun materiaalin käyttöön verrattuna. Säästö vastaa yli 200 autokuormallista materiaalia. Pois louhittavan materiaalin määrä pienenee 52 prosenttia, mikä vastaa yli 300 autokuormallista. Lisäksi kierrätysmateriaalin käyttö on taloudellisempaa, rakentaminen tapahtuu nopeammin ja tierakenne on helpompi toteuttaa.

 

Outokummun teräkset mahdollistavat ekotehokkaat liikenneratkaisut

Esimerkiksi linja- ja säiliöautoissa sekä metrovaunuissa Outokummun kehittämät kevyet ja kestävät ruostumattomat teräkset vähentävät polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Outokumpu halusi kehittää kevyempiä, kestävämpiä ja turvallisempia ruostumattomia teräksiä, joilla olisi myös myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Linja-auton koreissa hyödynnettiin Ultratube™ -ruostumattomia suurlujuusputkia, joilla saatiin koreihin kevyempi ja kestävämpi rakenne. Näin linja-auton korirakenteen painoa saatiin pudotettua keskimäärin 20 prosenttia. Materiaalivalinnalla yksi linja-auto säästää vuodessa noin 2 000 litraa dieseliä ja päästää ympäristöön 5,4 tonnia vähemmän hiilidioksidia.1

Käyttämällä säiliöautoissa Outokummun Lean Duplex LDX 2101 ® terästä saavutettiin lujuudelle ja korroosionkestävyydelle asetetut vaatimukset täyttävä ratkaisu joka: on kevyempi, kasvattaa ajoneuvon hyötykuormaa, säästää energiaa ja lisää elinkaaren tehokkuutta sekä on asiakkaalle edullisempi. Uuden materiaalin ansiosta säiliöauto säästää vuodessa 19 000 litraa dieseliä vastaavan määrän energiaa ja päästää ympäristöön 51 tonnia vähemmän hiilidioksidia. 2

etrovaunuissa käytettiin lujaa, ruostumatonta terästä, jonka ansiosta vaunujen ominaisuudet paranevat ja elinkaarikustannukset laskevat. Uusi teräs on kevyempää ja kestävämpää. Tämä merkitsee pidempää huoltovapaata elinkaarta. Vaunurakenteesta tuli myös kevyempi ja se kuluttaa vähemmän energiaa. Lisäksi vaunujen turvallisuus parani, sillä uusi teräs on 60 prosenttia lujempaa ja sitoo enemmän törmäysenergiaa onnettomuustilanteessa.
____________________
1. Oletukset: ajomäärä 200 000 km/a, painon säästö 300 kg, polttoaineen säästö 2,3 % (0,97 l/100 km)
2. Oletukset: ajomäärä 200 000 km/a, painon säästö 2500 kg, ominaispäästö 101 g/tkm 
 

Lisätietoa: 

Ruukki
Energiatehokkuuslaskuri ja ilmatiivis seinäpaneeli

Laskuri havainnollistaa erikoisterästuotteiden hyödyt

Ruukin kehittämä energiatehokkuuslaskuri havainnollistaa erikoisterästuotteilla saavutetut säästöt kuljetuskalustossa. Laskurin avulla asiakas saa tietää hiilijalanjäljen koko tuotteen elinkaaren ajalta.

Ruukin Raex®- ja Optim® -erikoisterästuotteet parantavat materiaalitehokkuutta, vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta, pidentävät tuotteen käyttöikää ja mahdollistavat rakenteiden suuremman kantokyvyn ja hyötykuorman. Säästö perustuu erikoisterästuotteiden mahdollistamiin ohuempiin seinämäpaksuuksiin. Yksi millimetri vähemmän seinämäpaksuudesta keventää teräsrakenteen painoa kahdeksalla kilolla neliömetriltä.

Ruukin kehittämä energiatehokkuuslaskuri havainnollistaa erikoisterästuotteilla saavutetut säästöt kuljetuskalustossa helposti ja nopeasti. Laskurin avulla asiakas saa tietää hiilijalanjäljen koko tuotteen elinkaaren ajalta. Laskuri perustuu elinkaariarviointiin, joka on toteutettu SFS-EN ISO 14040-standardin mukaisesti.

Energiakustannukset kuriin Ilmatiiviillä seinäpaneelilla

Ruukin kehittämät energiapaneelit mahdollistavat jopa passiivitaloa vastaavan ilmatiiviyden. Ne tuovat säästöä lämmityskustannuksissa ja takaavat paremman sisäilman.

Ruukki on tuotekehitystyössään huomioinut energiatehokkuuden, jolla asiakas voi saavuttaa merkittäviä säästöjä tilojen lämmityskustannuksissa ja vähentää samalla rakennusten hiilidioksipäästöjä.
 
Sandwich-energiapaneelin energiatehokkuus perustuu sen ilmatiiviyteen. Uudet eSPA E AIR ja eSPA S AIR -energiapaneelit soveltuvat erilaisiin käyttökohteisiin aina teollisuudesta liiketiloihin. Niillä on mahdollista saavuttaa jopa passiivitalon tasoinen ilmatiiviys ja parannusta sisäilmaan.
 
Energiapaneelien valmistuksessa laadunvalvonta on avainasemassa, jotta tuotteiden ilmatiiviys pystytään varmistamaan.

Yhteistyöllä merkittävä uusi jätelavainnovaatio

  Markku Juselius Oy ja Ekokem Oy Ab suunnittelivat yhteistyökumppaneidensa kanssa innovatiivisen lavan jätekuljetuksia varten. Tuotekehityksen tuloksena syntyi vaativia, uusia rakenneratkaisuja. Haasteena oli löytää materiaalitoimittaja, joka pystyi tarjoamaan mahdollisimman lujaa, kevyttä ja ohutta teräslevyä. Ratkaisuna oli Ruukin karkaistu kulutusta kestävä Raex® 400 -teräs. 

  Jätelavan omapainoa pystyttiin pienentämään huomattavasti, mikä mahdollistaa suuremman hyötykuorman. Kulutuskestävyyden ansiosta lavan elinkaari on pidempi kuin tavallisesta teräksestä valmistetun lavan. Pidempi elinkaari ja parempi polttoainehyötysuhde lisäävät lavan ympäristö- ja kustannustehokkuutta.

  Lisätietoa: 

  Tammermatic
  Pakkaukset säästävät luontoa ja rahaa
  Tammermatic säästää luontoa ja rahaa EasyBox-pesuainepakkauksilla. Kierrätettävät pakkaukset vähentävät jätteen määrää merkittävästi.

  Käytettäessä EasyBox-pakkauksia muovin määrä pesukemikaalilitraa kohden vähenee 84 prosentilla.

  EasyBox on kokonaan kierrätettävä, laatikko viedään pahvinkierrätykseen ja poltettava muovipussi energiajätteeseen.

   

  Uudet 11 kilon painoiset ja 10 litran vetoiset pahvipakkaukset korvaavat aiemmin käytetyt 20 litran muoviastiat. Huoltoaseman jätteenkäsittely helpottuu, sillä EasyBox-pussin jäteastiasta viemä tilavuus on vain murto-osa muoviastioihin verrattuna.

  Kun monikäyttöiset supertiivisteet pakataan EasyBox-pakkauksiin, pesuainetuotteiden määrä puolittuu kuudesta kolmeen. Tämä tarkoittaa 50 prosentin säästöä käsittelykustannuksissa ja 67 prosenttia pienempiä rahtikustannuksia muovikanisterien käyttöön verrattuna.

  Lisätietoa: 

   

  Tammerneon
  Kestävän valomainonnan ratkaisuja
  Tammerneon Oy on yli 40 vuoden ajan kehittänyt toimintaansa ympäristöystävälliseen suuntaan. Panostamalla kestäviin ratkaisuihin ja laadukkaaseen lopputulokseen yritys on saavuttanut merkittävää kilpailuetua vaativilla markkinoilla.

  Tammerneon pyrkii huomioimaan ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassaan kehittämällä ja valmistamalla kestäviä valoviestinnän ratkaisuja. Yritys kehittää jatkuvasti toimintaansa ympäristöystävälliseen suuntaan.

  Vuosikymmenien aikana on tehostettu jätehuoltoa ja kierrätystä, alettu käyttää kaukolämpöä, siirrytty pulverimaalaukseen, ympäristöystävällisempään pintakäsittelyyn ja LED-tekniikkaan sekä panostettu T&K-toimintaan tuotteiden elinkaarikustannusten alentamiseksi. Yrityksellä on ISO 14001:2004 ympäristösertifikaatti ja ISO 9001:2000 laatusertifikaatti.

  Tuotteiden elinkaarikustannukset on saatu minimoitua määrätietoisella kehittämisellä. Oikeilla valinnoilla tuotteiden visuaalinen ja taloudellinen käyttöikä on saatu optimoitua, jolloin muun muassa huoltotarve vähenee. Panostamalla kestäviin ratkaisuihin ja laadukkaaseen lopputulokseen Tammerneon on saavuttanut merkittävää kilpailuetua ympäristöolosuhteiltaan vaativilla Norjan, Suomen ja Saksan markkinoilla.

  Lisätietoa:

  Tieto
  Ekotehokas konesalipalvelu
  Tiedon ainutlaatuisessa konesaliratkaisussa hukkalämpö otetaan talteen ja sillä lämmitetään 1500 espoolaiskotia. Lämmön määrä, joka saadaan palautettua takaisin kaukolämpöverkkoon, on suurempi kuin yhdessäkään samanlaisessa ratkaisussa.

  Tiedon tavoitteena oli rakentaa maailman ekotehokkain konesaliratkaisu. Konesalin suunnittelu Espooseen aloitettiin vuonna 2008.

  Tieto ja Fortum kehittivät yhdessä jäähdytysratkaisun, jossa konesalissa syntyvä hukkalämpö otetaan talteen ja siirretään Fortumin kaukolämpöverkkoon. Lämmön määrä, joka saadaan palautettua takaisin kaukolämpöverkkoon, on suurempi kuin yhdessäkään samanlaisessa ratkaisussa. Järjestelmän energiatehokkuus on PUE-arvona (Power Usage Effectiveness) 1,2–1,3, kun arvo normaalisti on 1,8–3.

  Konesali tuottaa lämpöä 30 gigawattituntia, mikä vastaa noin 1 500 omakotitalon vuotuista lämmön tarvetta. Salin tuottamalla lämmöllä korvataan fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa lämmöntuotantoa, minkä ansiosta hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 10 000 tonnia vuodessa.

  Konesali otettiin käyttöön tammikuussa 2011 ja se voitti kansainvälisesti arvostetun Green Enterprise IT-palkinnon saman vuoden toukokuussa.

  Lisätietoa:

   

  Vaisala
  Energiatehokas tehdassaneeraus
  Vaisala Oyj paransi Vantaan tehtaan energiatehokkuutta yhdeksän prosenttia. Investointien takaisinmaksuajaksi on arvioitu kaksi vuotta.

  Vaisala on mukana Teknologiateollisuus ry:n energiatehokkuusohjelmassa, jossa on tavoitteena yhdeksän prosentin energiansäästö vuoteen 2016 mennessä vuoden 2005 tasosta. Yritys saavutti säästötavoitteet reilusti etuajassa tehdassaneerauksella.

   

  Vaisala uusi Vantaan tehtaan tuotantotiloja energiatehokkuuden parantamiseksi. Tehtaalla parannettiin valaistusta, otettiin talteen ilmastoinnin jäähdytyskoneen lauhdutusenergia, saneerattiin ja tiivistettiin paineilmaputkisto ja muutettiin sonditehtaan tyhjöhöyrystimen lämmitys käyttövedestä suljettukiertoiseksi.

  Näillä toimenpiteillä yritys paransi energiatehokkuuttaan yhdeksän prosenttia ja saavutti energiatehokkuusohjelman tavoitteet kuusi vuotta etuajassa. Tuotantotilojen uusiminen maksoi kaiken kaikkiaan 60 000 euroa. Takaisinmaksuajaksi on arvioitu kaksi vuotta.

  Vaisala aikoo lisäksi tehostaa energian käyttöä anturitehtaallaan. Suunnitelluilla energiatehokkuuden parantamistoimenpiteillä olisi saavutettavissa vielä 4,2 prosentin lisäsäästö. Investointeihin menisi noin 25 000 euroa.

  Veden kulutusta on myös vähennetty. Sonditehtaalla on säästetty vettä 15 prosenttia, anturitehtaalla tavoitteena on 20 prosentin säästö.

  Lisätietoa:

  Kuva: Vaisala

  Wärtsilä
  Nesteytettyä maakaasua laivoihin
  Wärtsilän tuotekehityksen tuloksena maakaasua voidaan käyttää laivojen polttoaineena. Näin saavutetaan merkittäviä ympäristöetuja. Typen oksidit pienenevät 85 prosentilla, rikin oksidit ja hiukkaspäästöt häviävät kokonaan ja hiilidioksipäästötkin vähenevät neljänneksellä.

  Wärtsilän monipolttoaineteknologialla samassa moottorissa voidaan käyttää polttoaineena joustavasti joko kaasua tai dieselöljyä. Polttoaineesta toiseen voidaan vaihtaa moottorin ollessa käynnissä. Joustavuus varmistaa moottorin jatkuvan käytön polttoainetyypin mahdollisista saatavuusongelmista riippumatta.

  Maakaasun käyttö on lisääntymässä sen parantuneen saatavuuden, ympäristöystävällisyyden ja edullisen ja vakaan hinnan vuoksi. Wärtsilä on maailman johtava kaasukäyttöisten erikoisalusten suunnittelija. Tähän mennessä Wärtsilä on myynyt yli 470 kaasun käytön sallivaa monipolttoainemoottoria 87 alukseen. Yli 50 näistä aluksista on jo vesillä.

  Lisätietoa:

  Kuva: Wärtsilä

  ABB: Induktiomoottorit
  Päivitetty:
  5.11.2015, 10:47
  Uudet induktiomoottorit vähentävät päästöjä tehokkaasti
  ABB toi ensimmäisenä maailmassa markkinoille IE4-hyötysuhteen moottorit, jotka kuluttavat merkittävästi vähemmän sähköä ja vähentävät rutkasti päästöjä matalamman hyötysuhteen moottoreihin verrattuna.

  Uudet IE4-luokan moottorit täyttävät EU:n tiukimmatkin hyötysuhdevaatimukset. IE2-luokka on Euroopan unionissa moottorin minimihyötysuhdetaso pienjännitemoottoreille.

   

  ABB:n 75 kW IE4-pienjännitemoottori kuluttaa viidessä vuodessa 98 MWh vähemmän sähköä kuin vastaava IE2-luokan moottori. Kolme prosenttia parempi moottorin hyötysuhde vähentää häviöitä 40 prosenttia ja 49 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi ABB:n 75 kW 4-napaisen IE4-luokan moottorin hyötysuhde on 96,2 prosenttia, vastaavan IE2-moottorin minimihyötysuhde on 94 prosenttia.

   

  ABB on tällä hetkellä ainoa valmistaja maailmassa, joka tarjoaa perinteisellä induktiomoottoriteknologialla valmistettuja IE4-hyötysuhdeluokan vaatimukset täyttäviä moottoreita tehoalueelle 75-375kW.

   

  Lisätietoa:

  LiiteKoko
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_abb.pdf954.38 KB
  PDF icon ABB:n esimerkki617.34 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_auramarine.pdf1.26 MB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_eaton.pdf1.29 MB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_ensto.pdf1.39 MB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_hakaniemenmetalli.pdf1.57 MB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_helvar.pdf641.88 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_kone.pdf386.51 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_konecranes.pdf694.7 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_kuusakoski.pdf357.01 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_levypyora.pdf279.79 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_metso.pdf348.44 KB
  PDF icon Metson esimerkki (pdf)1.73 MB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_nokia.pdf880.48 KB
  PDF icon Nokian esimerkki 2509.28 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_nokiasiemens.pdf650.11 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_nokiasolutions.pdf1.24 MB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_oilon.pdf1.23 MB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_oras.pdf259.27 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_oras2.pdf247.9 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_outokumpu.pdf444.54 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_outokumpu2.pdf396.02 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_outokumpu3.pdf487.19 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_outokumpu4.pdf352.47 KB
  PDF icon Ruukin esimerkki 1948.48 KB
  PDF icon Ruukin esimerkki 3499.75 KB
  PDF icon Ruukin esimerkki 2549.02 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_tammermatic.pdf435.12 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_tammerneon.pdf409.36 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_tieto.pdf763.71 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_vaisala.pdf566.87 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_wartsila.pdf745.89 KB
  PDF icon elinkeinopolitiikka_kestava_kehitys_yritysesimerkit_metso2.pdf1.73 MB