Teknologiateollisuus ja vastuullisuus

Oheisesta esityksestä löytyy tilastotietoja ja yritysesimerkkejä Suomen merkittävimmän vientialan taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristöllisestä vastuullisuudesta.

 

Teknologiateollisuus vastuullisuus from The Federation of Finnish Technology Industries

Teknologiateollisuus ja talous

Teknologiateollisuuden yritykset vastaavat noin 50 % vientituloista. Investointien osuus Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista on noin 75 %. Teknologiateollisuuden yritykset maksoivat palkkoja ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja vuonna 2012 yhteensä reilut 15 miljardia euroa. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli 64,1 miljardia euroa.

Teknologiateollisuus työnantajana

Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan lähes 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.

Ala työllistää paljon nuoria osaajia. Teknologia-alojen yrityksissä on mielenkiintoisia ja merkityksellisiä töitä muun muassa myynnissä, markkinoinnissa, tutkimuksessa, tuotekehityksessä, suunnittelussa, muotoilussa, valmistuksessa ja hallinnossa.  Nuoret alan työntekijät kertovat omin sanoin alan monipuolisista töistä osoitteessa www.mytech.fi. Inspiroivia naisesimerkkejä teknologiateollisuudesta tuo esille Women in Tech -toiminta, jonka tavoitteena on rohkaista lisää naisia teknologia-alalle.

MyTechin kesätyöosiosta nuoret voivat hakea tuhansiin alan kesätyöpaikkoihin ympäri Suomea.

Teknologiateollisuus ja ympäristö

Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset ovat edelläkävijöitä kestävän kehityksen käytäntöjen kehittämisessä. Ympäristöteknologia tarjoaa yrityksille erinomaisia mahdollisuuksia kasvuun ja erikoistumiseen. Ympäristöosaamisella ja ympäristöteknologialla on tulevaisuudessa keskeinen rooli globaalien ympäristöhaasteiden voittamisessa. Ympäristöteknologioista odotetaankin muodostuvan seuraavien vuosikymmenten suurin kasvusektori.

Erityisesti suurilla ja keskisuurilla teknologiateollisuuden yrityksillä on käytössään ympäristöjohtamisjärjestelmä, useimmiten ISO 14001.

Työhyvinvointi

Hyvä työ, pidempi työura -hanke on Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke vuosille 2010–2015. Hanke on yrityksille maksuton ja se tarjoaa työkaluja ja toimintamalleja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Siinä on tähän mennessä mukana yli 70 jäsenyritystä. Hankkeessa on saatu merkittäviä tuloksia työhyvinvoinnin kehittämisessä. Esimerkiksi henkilöstön työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen on pystytty vaikuttamaan positiivisesti myös haastavina aikoina.