Ympäristöosaamisen verkkopalveluja

Ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi
-verkkopalvelu

Ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi -verkkopalvelun tavoitteena on vahvistaa yritysten ja verkostojen kilpailukykyä ympäristöosaamisen avulla.

Palvelu on maksuton ja tarjoaa kokonaiskuvan ympäristöosaamisen osa-alueista. Käyttäjää opastetaan asemoimaan oma yrityksensä kunkin osa-alueen suhteen, löytämään olennaiset ympäristöasioiden hoidon kehittämiskohteet sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan parhaiten sopivat parantamistoimenpiteet. Havainnolliset ohjeet ja esimerkit auttavat käytännön työssä ja sivustolla on runsaasti linkkejä hyödyllisiin lisätietoihin, julkisiin lähteisiin ja Teknologiateollisuuden ympäristösivustoon.

Yritysten on pystyttävä hahmottamaan ympäristöasioiden merkitys sekä oman toimintansa että koko toimitusketjun kannalta. Ympäristöasioiden hyvä hallinta onkin oleellinen osa yrityksen liiketoimintaa ja kilpailukykyä.

Ympäristöosaava ammattilainen -verkkopalvelu

Ympäristöosaava ammattilainen -verkkopalvelusta löytyy maksuton koulutuspaketti kone- ja metallialan yritysten ammattilaisille. Ympäristöasioiden hallitseminen on tuotannossa tärkeää, koska suurimmat säästöt saavutetaan järkevällä materiaalien käytöllä ja oikea-aikaisella lajittelulla.