Teollisuuspolitiikka

Suomen kaltainen pieni, avoin kansantalous toimii parhaiten, kun yritykset voivat toimia kilpailukykyisesti kansainvälisillä markkinoilla ja tuoda Suomeen vientituloja, joita ilman emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa.

Suomen on kyettävä tarjoamaan teknologiateollisuuden yrityksille sellaiset olosuhteet, että niistä on hyvä ponnistaa kansainvälisille markkinoille. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi verotus, lainsäädäntö, rahoitus ja työvoimakustannusten taso kannustavat kasvamaan, työllistämään ja yrittämään vielä kovemmin.

Teknologiayrityksillä on tahto ja taito innovoida ja kehittyä. Tuotekehitys sekä uusien markkinoiden, tuotteiden ja palveluiden synnyttäminen on mahdollista, jos yrityksillä on käytettävissään oikeanlaista osaamista ja riittävästi osaajia. 

Innovaatiot ovat yritysten avain kansainväliseen menestykseen, joka puolestaan vahvistaa suomalaista hyvinvointia. Siksi yrityksiä tulee kannustaa innovaatioihin myös julkisella rahallisella panostuksella ja asiantuntijapalveluilla. Digiteknologian hyödyntäminen läpi yhteiskunnan on yksi menestyksen peruskivistä.