Kauppapolitiikka

Suomessa toimiva teknologiateollisuus on erittäin riippuvainen tuotteidensa viennistä. Alan tuotannosta Suomessa vientiin menee noin 40 %. Markkina-alueet sijaitsevat ympäri maailman. Eurooppa on suurin markkina-alue. Seuraavina tulevat Aasia ja Pohjois-Amerikka.

Teollisuus on Suomessa hyvin riippuvaista ulkomaankaupasta. Teknologiateollisuus ry:n toimii aktiivisesti kauppapolitiikkaan liittyvissä asioissa. Sen tavoitteena on turvata suomalaisten yritysten kannalta mahdollisimman vapaa, esteetön ja häiriötön kansainvälinen kauppa. Mahdolliset globaalin kaupan häiriöt, kuten kauppasodat tai protektionismin lisääntyminen eivät ole suotavia Suomessa toimivien yritysten kannalta.

EU-USA -vapaakauppa ja investointisopimus

EU ja USA ovat neuvotelleet viime vuodesta lähtien keskinäisestä vapaakauppa- ja investointisopimuksesta. Sopimuksella pyritään EU:n ja USA:n välisen kaupan helpottamiseen mm. tullien ja määräysten osalta. Toteutuessaan sopimus toisi merkittävän kasvun EU-alueen BKT:hen.

Tullien taso muodostaa vain yhden osatekijän

Teknologiateollisuuden yritysten kannalta sopimusneuvotteluissa on useita olennaisia tavoitteita. Tullien taso muodostaa vain yhden osatekijän. Jopa tätä merkittävämpiä on taata sopimuksella aito pääsy USA:ssa liittovaltion, osavaltioiden ja paikallishallinnon julkisiin hankintoihin. Eurooppalaisia yrityksiä tulee kohdella tasapuolisesti amerikkalaisten yritysten kanssa. Ulkomaalaisten yritysten pääsyä USA:n julkisiin hankintoihin rajoittavat mm. Buy American-säännökset ja vaatimukset paikallisen valmistuksen osuudesta. Tuotteita koskevien standardeiden tulee olla yhteneväiset kummallakin alueella. Tuotteisiin tulee riittää yksi hyväksymisprosessi.

TDI-modernisaatio (Kaupan tuontisuojatoimet)

EU-komissio on keväällä 2013 antanut pakettinsa koskien TDI-modernisaatiota. Kyseessä on erityisesti polkumyyntiä koskevien toimien uudistaminen.

Teknologiateollisuuden kantana uudistamisen osalta on löytää ratkaisu, joka turvaa reilujen pelisääntöjen toteutumisen sekä valmistajien, tuojien että käyttäjien kannalta. Tuontisuojatoimien ei tule missään tapauksessa johtaa kauppasotien syntymiseen tai muuten protektionistiseen toimintaan.

Muut vapaakauppasopimukset

EU:lla on meneillään eri vaiheissa vapaakauppasopimusneuvotteluja myös muiden maiden tai alueiden kanssa. Teknologiateollisuuden kannalta on olennaista, että neuvotteluissa pystytään turvaamaan eurooppalaisten valmistajien tuotteiden yhdenvertainen pääsy näille markkinoille. Tätä ei tule vaikeuttaa esimerkiksi vaatimuksilla poikkeavista standardeista tai paikallisesta tuotteen hyväksyntäprosessista.