Teknologiateollisuuden tilauskanta elpymässä

Teollisuuden pitkään odotettu elpyminen on lähtenyt vihdoin liikkeelle. Myös teknologiateollisuuden tilaukset ja tarjouspyynnöt ovat jatkaneet kasvua vuoden alkupuolella. Yritysten tilanteet vaihtelevat kuitenkin suuresti: noin puolet teknologiateollisuuden henkilöstöstä työskentelee yhä tappiollisten tai huonosti kannattavien yritysten palveluksessa.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelu (2.5.2017) kertoo, että yritysten tilaukset ovat olleet kasvusuunnassa tammi–maaliskuun aikana. Yritykset saivat uusia tilauksia euromääräisesti 13 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana 2016, joskin uusia tilauksia tuli 4 prosenttia vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä loka–joulukuussa.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 57 prosenttia kertoi uusien tilausten lisääntyneen loka–joulukuun jälkeen, 36 prosenttia vähentyneen ja 7 prosenttia pysyneen ennallaan.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto on keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.  

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli viime vuonna yhteensä 68,7 miljardia euroa. Tämä on noin puoli prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Viime vuoden loppua kohden ja tämän vuoden alussa liikevaihto on ollut noususuunnassa, ja kasvu on näkynyt kaikilla päätoimialoilla.

Tämän vuoden tammikuussa liikevaihto oli kaikkiaan 14 prosenttia suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Myös viennin liikevaihto oli kasvussa.

Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli yhteensä 86 miljardia euroa.

Rekrytoinnit vilkastuneet

Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa lisääntyi hieman tammi–maaliskuussa ja oli maaliskuun lopussa noin 288 000. Henkilöstöä oli runsaat 2 000 enemmän kuin vuonna 2016 keskimäärin. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 7 000 henkilöä. Verrattuna vuoden 2016 lopun tilanteeseen alan yrityksistä 53 prosenttia lisäsi henkilöstöään, 27 vähensi ja 20 prosenttia piti määrän ennallaan. 

Teknologiateollisuuden yritysten rekrytoinnit kasvoivat selvästi alkuvuoden aikana. Tammi–maaliskuussa rekrytointeja oli 11 000, kun viime vuonna niitä oli koko vuonna yhteensä 28 500. Yrityksestä riippuen henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikkaa vaihtaneita.Teknologiateollisuuden suhdanteet ja talousnäkymät

Laaja tilastopaketti Suomen ja maailman taloudesta