Painopisteet

Teknologiateollisuus ry tähtää toiminnassaan siihen, että suomalainen teknologiateollisuus uudistuu, kasvaa ja menestyy kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Suomen tulisi olla houkutteleva teknologiayrityksille ja niiden investoinneille. Oikeilla päätöksillä, osaamisella ja kovalla työllä löydetään taas uusi suunta Suomelle.

Teollisuuspolitiikka

 • Kauppapolitiikka: Toimiva, tasapuolinen ja kilpailukykyä edistävä toimintaympäristö.
 • Logistiikka: Huolehditaan kaikkien väylien kunnosta.
 • Energia ja ilmasto: Politiikka tukee monipuolista energiatuotantoa. Teollisuuden energiakustannukset pidetään maltillisena, jotta Suomen kilpailukyky säilyy.

Verotus ja rahoitus

 • Yritysverotus kannustaa investointeihin.

Kestävä kehitys

 • Yritysten toiminnan ympäristöluvitus sujuvoituu.
 • Tuotteiden ympäristösäädökset tukevat yritysten kilpailukykyä.

Osaaminen ja koulutus

 • Osaaminen vauhdittaa kasvua ja työllisyyttä.
 • Monipuolinen kuva alasta ja uudistuva suomalainen koulu tuovat kyvykkäitä tulevaisuuden tekijöitä yrityksiin.

Kasvu ja innovaatiot

 • Markkinaehtoinen kiertotalous vauhdittaa yritysten kestävää kasvua.
 • Uudistuva innovaatiojärjestelmä tukee kansainvälistä liiketoimintaa sekä investointeja Suomeen.

Digitalisaatio

 • Teollinen internet ja digitalous luovat pohjan uudelle liiketoiminnalle ja kannattavalle kasvulle.
 • Digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti yrityksissä ja julkisella sektorilla.