Kasvu ja innovaatiot

Teknologiayrityksillä on tahto ja taito innovoida ja uudistua. On kaikkien suomalaisten etu, että teknologiateollisuus menestyy. Kaikki onnistumisen edellytykset ovat olemassa: hyvät ja pitkät teolliset perinteet, inovatiivista suunnittelua ja tuotekehitystä, osaavia ihmisiä, huipputeknologiaa myös ympäristövaikutusten minimoimisessa sekä digitaalisuuden osaamista.

Teknologiateollisuudessa on meneillään rakennemuutos, jossa syntyy uusia yrityksiä, pk-yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät sekä työllistävät yhä enemmän. 

Kun teknologiayritykset menestyvät, Suomikin menestyy.

Kasvuyrityksillä on koko Suomen taloudelle iso merkitys paitsi talouden rattaiden rasvaajina myös uudenlaisten, tulevaisuuden innovaatioiden luojina. Ne helpottavat yrityskentän rakennemuutosta tuomalla markkinoille uusia osaamisalueita, bisnesmalleja ja teknologioita.

Innovaatioista syntyy yritysten avain kansainväliseen menestykseen, joka puolestaan vahvistaa suomalaista hyvinvointia. Siksi yrityksiä tulee kannustaa innovaatioihin myös julkisella rahallisella panostuksella ja asiantuntijapalveluilla. Globaalin toimintaympäristön muuttuessa myös innovaatiojärjestelmää on uudistettava. 

Suomalaisen teknologiateollisuuden tulevaisuus on vahvasti sidoksissa globaaleihin muutosvoimiin: digitalisaatioon, kestävään kasvuun ja kykyyn menestyä kansainvälisessä kilpailussa.

Teknologiateollisuus vaikuttaa ja kannustaa yhteistyöhön

Teknologiateollisuus vaikuttaa suomalaiseen innovaatioympäristöön tekemällä tiivistä yhteistyötä virkamiesten, poliittisten päättäjien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on, että uudistuva innovaatiojärjestelmä tukee kansainvälistä liiketoimintaa sekä investointeja Suomeen.

Teknologiateollisuus edistää yritysten keskinäistä yhteistyötä ja kannustaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa kohti kasvua ja kansainvälistymistä. Teknologiateollisuuden leiritulet ovat jäsenyritystemme yhteisiä kasvua vauhdittavia hankkeita ja vertaisyhteisöjä.

Lisätietoja:

Laura Juvonen, johtaja, Kasvu ja uudistuminen
Mervi Karikorpi, apulaisjohtaja, Innovaatiot ja osaaminen

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi