Innovaatiorahoitus

Innovaatio tarvitsee rahoitusta. Suomen innovaatiojärjestelmä tarjoaa innovaatiorahoitusta yrityksille, tutkimuslaitoksille ja akateemiselle sektorille.

Tehokas innovaatiotyö yhdistää monia eri näkökulmia. Siksi Teknologiateollisuus ry suosittelee syvää yhteistyöhötä innovaatiojärjestelmän eri toimijoiden välillä.

Innovaatiotyötä rahoittavat mm. Tekes, ELY-keskukset, Sitra ja yksityiset henkilöt. Tekesin avustukset ja lainat on tarkoitettu Suomessa toimiville yrityksille ja yhteisöille, jotka hakevat kasvua teknologian avulla.

Ota yhteys Tekesiin jo suunnitelmia tehdessä. Osoitteesta www.tekes.fi saat perustiedot. Soittamalla 010 521 5050 tai sinua lähimmän ELY-keskuksen teknologiayksikköön saat tietoa hakumenettelystä ja hakemuksen täyttämisestä. Tekesin ja ELY:n teknologia-asiantuntijat auttavat sisältökysymyksissä.

Keksintösäätiö rahoittaa lähinnä yksityisten henkilöiden keksintötyötä. Säätiön rahoitus on vakuudetonta riskirahoitusta. Sitra rahoittaa esim. selvityksiä ja kokeiluhankkeita. Nopeita kokeiluja tuleekin suosia entistä enemmän. Nopea epäonnistuminen on usein halpa tapa oppia onnistumaan.

EU rahoittaa myös innovaatiota, lue lisää Horisontti2020-sivultamme. Yksityistä sijoitusta voi etsiä Suomen business-enkeliverkostosta.

 

 

Horizon 2020

EU panostaa Horizon 2020 -ohjelman kautta yli 70 miljardia euroa eurooppalaiseen TKI-työhön. Ohjelma painottaa innovaatiota sekä uusien innovatiivisten yritysten synnyttämistä. Hankerahoitusta varten tarvitaan vähintään kolmen eri maasta olevan toimijan tarjous, mutta yksittäinenkin PK-yritys voi saada rahoitusta uuden liiketoiminnan kehitykseen.

EU-tutkimus osaksi strategiaa

Teknologiateollisuus ry kehottaa yrityksiä ottamaan EU-tutkimuksen osaksi yrityksen tuotekehitystä ja strategiaa. Yritys tekee itseään ja tuotteitaan tunnetuksi EU-tutkimuksen kautta. Samalla saa kasvatetuksi yritys- ja tutkijaverkostoja kasvun tueksi.

Haaste innovatiivisille toimijoille

Suomi on saanut aikaisemmin EU-ohjelmista n. 100 miljoonaa euroa vuosittain. Teknologiateollisuus ry haastaa kaikki Suomen innovatiiviset toimijat nostamaan summan 250 miljoonaan vuodessa. Yhteistyöllä se onnistuu, ei muutoin.

Apua konsortion kokoamiseen ja tarjouksen tekemiseen saa monesta paikasta. SHOKit auttavat erityisesti PPP-konsortioiden suhteen. VTT, Tekes ja EEN verkottavat ja auttavat sisältökysymyksissä. EU:n Horizon 2020 osallistujaportaali on erinomainen apu rahoitusalueiden tutkimisessa.

 

 

Huippuosaamisesta maailmanluokan läpimurtoja 

Strategisen huippuosaamisen keskittymissä SHOKeissa tehdään pitkäjänteistä yhteistyötä tulevaisuuden tärkeimmillä alueilla.

Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) ovat suomalaisen innovaatiojärjestelmän yritysvetoisia kehitysyhteisöjä. SHOK-statuksen myöntää tutkimus- ja innovaationeuvosto haasteelliset tutkimustavoitteet asettaneille yhteenliittymille, joiden ydinosaaminen on Suomessa. SHOKkien avulla yritysten ohjaus ja vastuu pitkän aikavälin riskipitoisessa tutkimuksessa kasvaa ja tutkimuslaitosten verkottumista sekä yrityslähtöisyyttä kehitetään.

Suomessa toimii tällä hetkellä viisi strategisen huippuosaamisen keskittymää:

SHOKit kokoavat merkittäviä investointeja. Rahoitus SHOKien tutkimusohjelmiin vuosina 2008 – 2013 on ollut yhteensä 955 milj. euroa. Yritysten rahoitusosuus tästä on 40%.

SHOK-toimintaa arvioidaan säännöllisesti ja SHOKit kehittyvät

Teknologiateollisuus ry on arvioinut SHOK-toimintaa yritysnäkökulmasta omien toimialojensa kannalta tärkeimpien keskittymien osalta. Arviointia varten haastateltiin keskeisiä SHOK-toiminnassa mukana olevia yrityksiä. Arviointiraportti julkaistiin 19.10.2011.

SHOK-järjestelmän ulkopuolisen arvioinnin tulokset julkistettiin helmikuussa 2013. SHOK-johtoryhmä seuraa SHOK-toiminnan tuloksia ja tekee kehittämisehdotuksia: SHOK-kehittämisehdotukset vuodelta 2013 (pdf) SHOK-johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Tauno Heinola ja pääsihteerinä apulaisjohtaja Mervi Karikorpi.

Lisätietoa:                                        

Mervi Karikorpi, apulaisjohtaja, Innovaatiot ja osaaminen
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi