Linjaukset

Teknologiateollisuuden tehtävänä on vaikuttaa suomalaiseen koulutus-, työvoima- ja innovaatiopolitiikkaan. Suomessa täytyy panostaa vahvasti kasvuun, kansainvälistymiseen, innovaatioon ja osaamiseen.

Tällä hetkellä Teknologiateollisuus työstää uutta innovaatio- ja osaamislinjausta vuoteen 2020. Teknologiateollisuuden liiketoiminnan ja teknologian linjaus vuoteen 2017: Teknologiateollisuuden strategisen menestyksen avaimet - Miten varmistetaan menestys ja kilpailukyky pitkällä jänteellä (julkistettu vuonna 2010).

Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan työryhmän raportti vuodelta 2010. Innovaatiot, osaaminen ja korkea jalostusarvo ovat maamme menestyksen keskeiset raaka-aineet. Suomi tarvitsee tehokkaita toimenpiteitä, joilla luodaan maailmanluokan osaamista ja tehostetaan osaamisen ja tutkimustoiminnan hyödyntämistä uusissa tuotteissa ja palveluissa.

Osana maan hallituksen syksyllä 2013 julkistettua rakennepakettia uudistetaan toisen asteen palveluverkko. Teknologiateollisuuden kanta on, että ammatillisen koulutuksen ensisijainen tehtävä on tukea yritysten kasvua, kilpailukykyä ja sitä kautta työpaikkojen syntyä varmistamalla koko työuran aikainen osaamisen kehittäminen:

Palveluverkon kehittämisen lähtökohtana tulee olla

  • ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon tarkastelu kokonaisuutena (ammatillinen perus- ja lisäkoulutus ml. oppisopimus)
  • koulutuksen järjestäjien profiloituminen työelämän tarpeista, esim. toimialalähtöinen erikoistuminen (elinkeinoelämän oppilaitokset)
  • toisen asteen rahoitus maksetaan myös jatkossa suoraan koulutuksen järjestäjälle
  • elinkeinoelämän edustuksen lisäämiseksi koulutuksen järjestäjien hallituksissa ammatillisen koulutuksen järjestämismuodoksi osakeyhtiö tai muu yksityisoikeudellinen muoto

Lisätietoa:

Mervi Karikorpi, apulaisjohtaja, Innovaatiot ja osaaminen
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi