Menestyvät kasvuyritykset ja kansainvälistyminen

Valtaosa tuottavuuden lisäyksestä ja uusista työpaikoista syntyy nopeasti kasvavissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Teknologiateollisuuden tavoitteena on yhdessä sidosryhmien kanssa luoda edellytyksiä sille, että

  • Suomalaisten kansainvälistyneiden ja kilpailukykyisten kasvuyritysten määrä kasvaa
  • Kasvuyritysten toiminnalle ja kasvuyrittäjyydelle luodaan aiempaa paremmat edellytykset ja suotuisa toimintaympäristö
  • Suomeen kohdistuvien investointien määrä kasvaa merkittävästi.

Kasvu luo työpaikkoja

  • Uudet työpaikat syntyvät Suomessa pääosin nopeasti kasvavissa pk-yrityksissä (TEM:n Kasvuyrityskatsaus).
  • Kasvu on usein tietoinen strateginen valinta. Uusia työpaikkoja ja hyvinvointia luovat yritykset toteuttavat myös yritysvastuutaan valitsemalla kasvun.
  • Jatkuvan kasvuun ja uudistumiseen tähtäävät yritykset työllistävät ja ovat hyviä veronmaksajia.

Teknologiateollisuus tarjoaa verkostoja kasvun rakentamiseen

Teknologiateollisuuden leiritulet ovat jäsenyritystemme yhteisiä kasvua vauhdittavia hankkeita ja vertaisyhteisöjä. 

Kasvuryhmä on kasvuhaluisten keskisuurten suomalaisyritysten liike, jossa jäsenet auttavat toisiaan kasvamaan maailmaa muuttaviksi menestystarinoiksi. Mukana on lähess 200 yritystä, jotka tähtäävät yhteensä 12 miljardin euron kasvuun vuoteen 2020 mennessä.

Lisätietoja:

Laura Juvonen, johtaja, Kasvu ja uudistuminen
Sanna Rauhansalo, johtaja, Elinkeinopolitiikka
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Katso myös: