Kestävä kehitys

Teknologiateollisuuden tuotteilla ja teknologioilla vaikutetaan keskeisesti kansalaisten ja ympäristön hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset ovat usein edelläkävijöitä kehitettäessä kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä ja toimintatapoja.

Liiketoimintoja kehitetään kokonaisuutena, jossa ympäristöasiat yhdistetään strategiaan, liiketoimintakonsepteihin ja innovatiivisuuteen. Verkottuminen sekä asiakkaiden ja sidosryhmien entistä suuremmat odotukset lisäävät kestävän kehityksen vaatimuksia globaalissa toimintaympäristössä. Ympäristöteknologia tarjoaa yrityksille erinomaisia mahdollisuuksia kasvuun ja erikoistumiseen.

Lisätietoja:

Mia Nores
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, 044 330 0928