Edistämme resurssitehokkuutta

Teknologiateollisuuden mielestä resurssitehokkuutta edistetään parhaiten investoimalla uuteen teknologiaan, joka optimoi energian ja materiaalien käyttöä.

Resurssitehokkuuden kehittäminen on yksi EU:n avaintavoitteita. Resurssitehokkuudessa yhdistyvät energia- ja materiaalitehokkuus. Energiatehokkuudelle on jo olemassa lainsäädäntö ja mittaamistavat. Materiaalitehokkuus ja siihen liittyvät mittaamistavat ovat voimakkaasti kehittymässä.

EU:n resurssitehokkuusaloitteesta löytyy tietoja EU-komission sivulta.

Teknologiateollisuuden mielestä resurssitehokkuutta edistetään parhaiten investoimalla uuteen teknologiaan, joka optimoi energian ja materiaalien käyttöä. Kannustavassa toimintaympäristössä kannattaa investoida uuteen ja ottaa uusia innovaatioita käyttöön. Tutkimus- ja innovaatiopolitiikka ovat niin EU:ssa kuin kansallisesti tärkeitä osia resurssitehokkuuden edistämisessä. Teknologiateollisuus pyrkii edistämään teollisuuspolitiikkaa, joka luo edelläkävijämarkkinoita ja mahdollistaa resurssitehokkaiden uudenlaisten ratkaisujen läpimurron markkinoilla.

Resurssitehokkuudelle tulee asettaa tavoitteita, mm. talouden uudistuminen resurssitehokkailla ratkaisuilla, kustannustehokkuuden kehittäminen ja ympäristövaikutusten vähentäminen. Teknologiateollisuus pyrkii kehittämään tietopohjaa edistämään tehokkuutta ja torjuu volyymiperustaiset indikaattorit, jotka kuvaavat ainoastaan resurssien käyttöä.

Materiaalitehokkuudella kasvua

Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman kahdeksaa toimenpidettä tulee edistää. Teknologiateollisuus on valmis etsimään ratkaisuja teollisuutemme jätteiden ja sivumateriaalien tehokkaalle hyötykäytölle. Usein tämä edellyttää tutkimusta hyötykäyttömahdollisuuksista sekä sujuvaa ympäristöluvitusta. Ohjelmassa esitetään yrityksille materiaalikatselmustoimintaa, johon moni yritys varmasti on valmis. Materiaalikatselmuksia on tehty teknologiateollisuusyrityksissä ja saatu merkittäviä säästöjä aikaiseksi.

Materiaalitehokkuuden edistämiseksi esteitä materiaalien hyötykäytöltä tulee poistaa, ks. kierrätys ja jätepolitiikka. Keskeistä on myös tuotteiden suunnittelu niin, että tuotteiden elinaikainen materiaalikulutus ja hyötykäyttö tulevat huomioiduksi. Materiaalivalinnoilla on huomattava merkitys. Hyviä esimerkkejä teknologiateollisuuden materiaalitehokkuustoimista löytyy Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta -julkaisusta.

Katso myös: