Kohti kiertotaloutta

Teknologiateollisuus on vahvasti mukana kehittämässä kierrätysyhteiskuntaa. Jo nyt teollisuuden jätteet, kun ne ovat puhtaita ja tasalaatuisia jätteitä, uusiokäytetään kohtuuhyvin. Teollisuus huolehtii pakkausjätteistä keskitetyn järjestelmän puitteissa ja noudattaa tuottajavastuu periaatetta.

Kaivosteollisuuden jätteet ovat määrältään suurin jäte-erä. Kyseessä on kuitenkin sivukivi, joka luokitellaan jätteeksi. Teollisuus pyrkii käyttämään kaiken materiaalin tehokkaasti, jos ei itse niin sitten yhteistyössä toisen teollisuuden kanssa. Sivuvirtojen hyödyntämistä kehitetään kaiken aikaa.

Tilastotietoja löytyy Ympäristötilaston vuosikirjasta.

Kiertotalouden edistäminen edellyttää EU:n jätelainsäädännön uudistuksessa ainekiertojen esteiden purkamista ja kokonaisvaltaista eri sektorilainsäädäntöjen tarkastelua, jotta hyötykäytön symbiooseja pystytään rakentamaan. Olemme mukana mm. Sitran hankkeissa teollisten symbioosien sekä kiertotalouden edistämiseksi.

Teknologiateollisuuden tavoitteena on, että kansallisella säätelyllä määriteltäisiin nykyistä paremmin, milloin materiaalin jätteenä olo päättyy ja siten materiaalien monipuolisempi hyötykäyttö edistyy. Teknologiateollisuus näkee mahdollisuuksia mm. rikastushiekkojen, terästeollisuuden kuonien ja tuhkien hyötykäytössä. Metallien kierrätys on jo suhteellisen tehokasta, koska niillä on arvoa jätteenäkin.

Tarkemmin esteitä on käsitelty erillisessä selvityksessä.

Jäteklusterilla vientimahdollisuuksia

Suomessa on erityistä osaamista jätteiden käsittelyssä. Teknologiateollisuuden jäsenyritysten tarjoamaa teknologiaa on robotiikassa, mittaamisessa ja logistiikassa. Teknologiateollisuus uskoo, että jäteklusteri muodostaa kasvavan vientialan.

Suomessa on luotava kannustava toimintaympäristö tehokkaalle jätehuollolle, jossa edistetään uusia teknologisia ratkaisuja, usein energiantuotantoon liittyen. Teknologiateollisuus ei kuitenkaan hyväksy jätekustannusten kasvattamista veroilla tai muilla maksuilla niin, että kilpailukykymme kärsii. Ratkaisuja onkin haettava hyötykäytön edistämisestä.

Elektroniikkajätteen keräämiselle on olemassa oma lainsäädäntönsä. Kalliiden teknologioiden käyttö edellyttää volyymia jätteiden käsittelyyn. Suomessa keräystoiminta on hyvin organisoitua verrattuna muihin maihin. Haluamme olla mukana hyötykäytön kehittämisessä.

Katso myös:

Jätesäädösehdotukset: