Ympäristötehokasta tuotantoa

Teknologiateollisuuden tuotteita valmistetaan Suomessa pienemmillä energiapanostuksilla ja kasvihuonepäästöillä kuin useimmissa kilpailijamaissa.

Erityisesti alamme energia- ja materiaali-intensiivisen teollisuuden päästötehokkuus on Suomessa maailmanlaajuinen ympäristöteko. Yhtenä tuotannon sijoittumisen lähtökohtana tuleekin olla päästötehokkuus.

Teknologiateollisuuden yritykset ovat oma-aloitteisesti panostaneet energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen. Tällä on merkittävä vaikutus tuotannon ympäristövaikutuksiin.

Teknologiateollisuudessa suurimmat tuotannon ympäristövaikutukset tulevat metallien jalostuksesta, kone- ja metallituoteteollisuudesta sekä kaivosteollisuudesta. Teknologiateollisuuden tavoitteena on, että yritysten toimintaympäristö on kilpailukykyinen hyvästä ympäristönsuojelutasosta tinkimättä. 

 

Ympäristölupaprosessit sujuviksi
Päivitetty:
4.11.2015, 13:04
Ympäristölupaprosessit sujuviksi
Teknologiateollisuus on pitänyt ympäristölupaprosessin sujuvoittamista yhtenä tärkeimmistä tavoitteista ympäristönsuojelulain uudistuksessa.

Esitys uudesta ympäristönsuojelulaista käsitellään eduskunnassa kevätistuntokaudella. Ympäristönsuojelulain uudistuksessa saatetaan EU:n teollisuuspäästödirektiivi (IED) osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta ympäristölupamenettelyn sujuvoittamisesta on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2013 alkaneessa uudistuksen toisessa vaiheessa. Uuden lain on arvioitu astuvan voimaan kesällä 2014. Teknologiateollisuus on pitänyt ympäristölupaprosessin sujuvoittamista yhtenä tärkeimmistä tavoitteista ympäristönsuojelulain uudistuksessa.

Hallitusohjelmassa on linjattu, että ympäristölupaprosessit tulee saada nopeammiksi, toimintaehdot selkeiksi ja turhat päällekkäisyydet poistaa. Ympäristönsuojelulain uudistuksessa ei ole tämän tavoitteen osalta edetty riittävästi.

Sujuvoittamistavoitetta täytyy pitää voimakkaasti esillä eduskuntakäsittelyssä ja edellyttää ympäristönsuojelulain toiselta vaiheelta merkittäviä edistysaskelia. Sujuvat lupakäytännöt ovat varmasti yhteinen tavoite niin toiminnan harjoittajalle kuin viranomaiselle.

 

Katso myös:

Vastuullista vesien hoitoa
Vastuullista vesien hoitoa
Vesien hoidon tavoitteena on veden hyvä tila vuoteen 2021 mennessä. Teollisuus yleisesti ottaen on pudottanut vesistöpäästöt murto-osaan viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana.

Ympäristötilaston vuosikirjasta 2013 löytyy lisätietoa vesien hoidosta ja vesistöpäästöistä.

Teknologiateollisuus haluaa edistää tehokasta vesien käsittelyä uuden teknologian avulla. Vesiteknologian osaamisella on myös kasvavaa vientiä globaalien ongelmien ratkaisuna.

Teollisuuden veden käyttö on Suomessa noin puolet kaikesta kulutuksesta, jostaTeknologiateollisuudella on vain pieni osuus. Koska Suomessa on runsaasti vesivaroja, vedenkäytön tehostamisessa on järkevää etsiä aina paikallisiin olosuhteisiin kustannustehokkaimmat ratkaisut. Monet teollisuuden alat, jotka käyttävät paljon vettä, esim. kaivosteollisuus, edistävät suljettujen kiertojen vesitaloutta uusien teknologioiden avulla.

Lisätietoja:

Jouni Lind, asiantuntija, Kestävä kehitys
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, 050 521 3305

Katso myös:

Kemikaalit tuotannossa
Kemikaalit tuotannossa

Lisätietoja:

Hannele Tonteri, asiantuntija, Kestävä kehitys
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, 050 3006028