Korkeakouluyhteistyö

Kansainvälisesti kilpailukykyinen ja tehokkaasti toimiva yliopistoverkosto on ratkaisevan tärkeää Suomelle.

Suomen talouden nousun kannalta yliopistouudistukselle vuonna 2010 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on entistä ajankohtaisempaa ja ratkaisevampaa. Kansainvälisesti kilpailukykyinen ja yhteistyöhakuinen yliopistoverkosto lisää merkittävästi yritysten, pääomasijoittajien ja osaajien halukkuutta investoida tai hakeutua Suomeen.

Erikoistuminen, työnjako, yhteistyö

Teknologiateollisuus ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ovat Aalto-yliopisto säätiön ja TTY-säätiön perustajajäseniä. Teknologiateollisuus ja yritykset tekevät monipuolista ja pitkäjänteistä yliopistoyhteistyötä strategian mukaisilla painoalueilla.

Uusimman tutkimustiedon kaupallistaminen

Kansainvälisissä arvioinneissa Suomea haastatetaan tehostamaan uusimman tutkimustiedon kaupallistamista. Ramboll Finland Oy toteuttaa syksyyn 2014 mennessä Teknologiateollisuuden, Tekniikan Akateemisten, Aalto-yliopiston, LTY:n, Oulun yliopiston ja TTY:n toimeksiannosta kansainvälisen vertailututkimuksen toimenpiteistä ja -malleista tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi.  

Yliopistojen työnjako ja työelämän tarpeet

Yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen tason nostamiseksi, yliopistot pyrkivät erikoistumaan, selkiyttämään työnjakoa ja vahvistamaan yhteistyötä. Tekniikan yliopistot ovat olleet edelläkävijöitä. Teknologiateollisuus tekee tiivistä yhteistyötä yliopistojen kanssa tässä asiassa. Erityisen ajankohtaista tämä on tällä hetkellä ICT-alan, rakennus- ja talotekniikan sekä valmistustekniikan koulutuksessa ja tutkimuksessa.

Yhteistyötä teollisen internetin, energiatehokkuuden ja myynnin tutkimuksen ja osaamisen eteen

Uusia toimintamalleja yhteistyöhön

Teknologiateollisuus ja jäsenyritykset rakentavat yhdessä yliopistojen kanssa tutkimus- ja koulutusyhteistyön ekosysteemejä ja toimintamalleja esimerkiksi teollisen internetin ja energiatehokkuuden osaamisalueilla.

Teknologiateollisuuden kilpailukyky nojaa tulevaisuudessa entistä enemmän asioihin, jotka ovat aineettomia eivätkä myy itse itseään. Yhteistyötä tehdään myyntiosaamisen ja B2B myynnin koulutuksen lisäämiseksi sekä myynnin tutkimuksen aseman vahvistamiseksi yliopistoissa, http://www.myyntihanke.fi

Lisätietoa:

Mervi Karikorpi, apulaisjohtaja, Innovaatiot ja osaaminen
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 

Ammattikorkeakoulut työelämälähtöisiksi

Yritysten kasvun ja kilpailukyvyn kannalta henkilöstön osaaminen on avainasemassa. Osaamistarpeet on huomioitava opetuksen sisällönsuunnittelussa sekä oppilaitosten päätöksenteossa työpaikkojen turvaamiseksi.

Teknologiateollisuuden tavoitteena on edistää ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä, erityisesti pk-yritysten kanssa.

Yritysyhteistyö ammattikorkeakoulujen kilpailuvaltti

  • Projektiluontoisessa oppimisessa, työharjoitteluissa ja kesätöissä opiskelija oppii sekä työssä vaadittavat taidot käytännönläheisesti että soveltamaan saamaansa teoreettista tietoa.
  • Vastavalmistuneilla paremmat edellytykset omaksua työelämän kulttuuri ja säännöt työkokemuksen myötä.
  • Koulutus pysyy työelämän osaamistarpeiden mukaisena.
  • Paikallisten yritysten tarpeet tulee huomioiduksi opetuksen sisällönsuunnittelussa sekä oppilaitosten päätöksenteossa.
  • Opetukseen ja oppimiseen voi kytkeä myös yritystä hyödyntävää TKI-toimintaa.
  • Uuusien toimintamallien avulla osaajien saatavuus voidaan varmistaa harvenevassa kouluverkostossa.

Harjoittelusta ja projektilähtöisestä oppimisesta hyötyä opiskelijalle ja yritykselle

AMK -yhteistyö mahdollistaa verkostoitumisen myös yritysten kesken. Esimerkiksi yhteiset kehitysprojektit koskien kilpailukyvyn kannalta keskeisiä kyvykkyyksiä ja osaamisia: tietotekniikka ja tuottavuus, energiatehokkuus jne.

Lisätietoja:

Mervi Karikorpi, apulaisjohtaja, Innovaatiot ja osaaminen
Anne Ahkola-Lehtinen, asiantuntija, Innovaatiot ja osaaminen
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi