Osaamisesta kasvua ja työllisyyttä

Elämme maailmassa, jossa tiedon ja osaamisen, digitalisaation, energiatehokkuuden, teknologiakonvergenssin, yhdessä luomisen ja muiden globaalien muutostrendien merkitys kasvaa. Maiden ja maanosien väliset rajat hämärtyvät ja häviävät niin liiketoiminnassa kuin muillakin elämän alueilla.

Kansainvälistyminen ja toimintaympäristön muutokset tarjoavat teknologiateollisuuden yrityksille ja osaajille uusia mahdollisuuksia menestyä.

Muutokset menestymisen mahdollisuuksia

Teknologiateollisuus osallistuu osaamista ja yritysten menestyksen edellytyksiä merkittävästi rakentaviin yhteistyöhankkeisiin. Hankkeissa painottuvat innovaatiokyky ja uudet liiketoimintamallit, johtaminen ja joustavuus työssä, digiosaaminen sekä kansainvälisen kasvun kyvykkyydet.

Kasvuryhmä on kasvuhaluisten keskisuurten suomalaisyritysten liike, jossa jäsenet auttavat toisiaan kasvamaan maailmaa muuttaviksi menestystarinoiksi.

Teknologiateollisuus ja yritykset ovat käynnistäneet Teknologiateollisuuden nuoret johtajat -ohjelman ja osallistuvat vuosina 2014 - 2016 Nuori johtaja -kilpailuun. Ohjelmassa jaetaan nuorten johtajien ja heidän työnantajiensa kokemuksia hyvästä johtamista, joustavuudessa työstä ja kestävän kasvun tekijöistä. 

Teknologiateollisuus tekee yhteistyötä ja vaikuttaa EU:n päätöksentekoon kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi CEEMETissä, DIGITALEUROPEssa ja Orgalimessa.Lisätietoja:

Laura Juvonen, johtaja, Kasvu ja uudistuminen

Piia Simpanen, asiantuntija, Kasvu ja uudistuminen

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Osaamistarpeet

Teknologiateollisuus tuottaa tietoa teknologiateollisuuden ja sen eri toimialoilla toimivien yritysten osaajista ja osaamistarpeista. Tavoitteena on tukea jäsenyritysten, opetus- ja tiedehallinnon ja muiden sidosryhmien päätöksentekoa.

Teknologiateollisuus seuraa yritysten henkilöstön koulutustaustaa, keskeisille koulutusaloille hakeutumista ja opintojen läpäisyä. Yritysten osaamistarpeita kartoitetaan myös toimialojen ja alueiden tarpeiden mukaan. Tiedon lähteenä ovat mm. kyselyt ja haastattelut jäsenyrityksille julkiset tilastot.  Teknologiateollisuus tekee osaamistarveselvityksiä myös yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:

Katriina Emaus

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Katso myös: