Parannetaan ammattiosaajien saatavuutta

Teknologiateollisuus ry:n tavoitteena on varmistaa teknologia-alojen ammattiosaajien saatavuus ja osaamisen laatu.
  • Koulutuksen on tuotettava tarpeita vastaava ammattitaito ja osaaminen sekä oikea asenne työhön.
  • Koulutuksen läpäisyastetta on parannettava vetovoimatoimenpiteiden ohella.
  • Opettajien saatavuudesta ja osaamisen ylläpidosta on huolehdittava.
  • Ammatillisen koulutuksen riittävät resurssit ja niiden oikea kohdentaminen teknologiateollisuuden tarpeiden kannalta on turvattava.
  • Yritysyhteistyö opetuksessa ja alan profiilin luomisessa alueellisesti on varmistettava.

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu

Opetusministeriön tarkoituksena on vakinaistaa koulutus vuoden 2014 aikana. Vuosina 2009 - 2013 340 teknologiateollisuuden ammattiosaajaa on osallistunut työnjohtokoulutukseen. 85 % koulutukseen osallistuneiden työnantajista on ollut tyytyväisiä koulutukseen selviää Työnjohtokoulutuskokeilun raportista.

Lisätietoja:

Mervi Karikorpi, apulaisjohtaja, Innovaatiot ja osaaminen, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 

Vientiteollisuuden ammattiosaamisen kehittämisohjelma

110 vientiteollisuuden yritystä, 14 ammatillista oppilaitosta ja niiden ylläpitäjää tekevät yhteistyötä ammattiosaamisen ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi Opetushallituksen käynnistämässä hankkeessa. Kolmevuotisen hankkeessa etsitään joustavia opintopolkuja oppilaitoksissa toteutettavan koulutuksen ja työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen vuorotteluun. Tavoitteena on myös tukea opettajien osaamisen kehitystä uusimpien ammattivaatimusten mukaisesti ja näin parantaa oppilaiden taitoja yrityksien liiketoiminnalle tärkeissä osaamisalueissa. Teknologiateollisuus, Kemianteollisuus ja Metsäteollisuus tukevat jäsenyritystensä osallistumista oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Lisätietoja:

Anne Ahkola-Lehtinen, asiantuntija, Innovaatiot ja osaaminen, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Katso lisää: