Tulevaisuuden koulu

Maailma muuttuu nopeasti. Suomen menestys rakentuu osaamiselle ja kyvylle luoda uutta.

Teknologiateollisuus tukee suomalaisen koulun uudistumista. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on pääyhteistyökumppanina kahdessa Suomi 100-juhlavuoden hankkeessa, joissa rakennetaan suomalaista tulevaisuuden koulua. LUMA-keskus Suomen StarT-hanke tarjoaa kouluille konkreettiset eväät ilmiölähtöiseen oppimiseen. HundrED auttaa kouluja muuttumaan etsimällä ja levittämällä innostavia oppimisinnovaatioita.

Teknologiateollisuus edistää oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Tarjoamme peruskoulujen ja lukioiden oppilaille sekä heidän opettajilleen monipuolista tietoa teknologia-alasta sekä alan tarjoamista työ- ja opiskelumahdollisuuksista. 

LISÄTIETOJA:

Laura Juvonen, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Pirkko Pitkäpaasi, asiantuntija, Kasvu ja uudistuminen

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Kentällä tapahtuu

SATAKUNNAN PÄÄSSÄLASKUMESTARIT 2015

Satakunnan 8.-luokkalaiset kisaavat 13. kerran Satakunnan päässälaskumestaruudesta Raumalla ja Porissa torstaina 5.3.2015.
Ensimmäistä kertaa mukana on myös lukiolaisten sarja. Sen pääpalkintona on sekä Raumalla että Porissa Tutustu työelämään ja tienaa –kesätyöpaikka. Rauman palkinnon lahjoittaa Rolls-Royce Oy Ab ja Porin Outotec (Finland) Oy. Outotec toimii myös Porin loppukilpailun isäntänä.

Satakunnan peruskoulujen 8-luokkalaisille ja lukiolaisille järjestettävän päässälaskukilpailun alkukarsintoihin osallistui tammikuussa 2015 tuhansia nuoria. Näistä nuorista valikoituivat loppukilpailun osallistujat, Raumalle yhteensä 25 kilpailijaa ja Poriin 49.

Rauman loppukilpailu pidetään Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä. Porin loppukilpailu on Outotec (Finland) Oy:ssä.
Laskutehtävät ovat molemmissa finaaleissa samat. Niitä ovat olleet laatimassa MAOL-Satakunta ry:n ja MAOL-Rauma ry:n opettajien työryhmät.

Päässälaskukilpailun tavoitteena on korostaa jokapäiväisen laskemisen tärkeyttä ja innostaa nuoria opiskelemaan matemaattisia aineita. Alkukilpailussa laskettiin 30 tehtävää 20 minuutissa.

Esimerkkejä tehtävistä:

1. Siiri oli koulun Talent -kisassa kymmenes. Hän voitti 3/5 kilpailijoistaan. Kuinka monta osanottajaa kilpailussa oli?
2. Viidestätoista urheilijasta kymmenen juo ternimaitoa ja yhdeksän tarkkailee biorytmejään, kun taas kolme ei turvaudu kumpaankaan. Kuinka moni urheilijoista juo ternimaitoa ja tarkkailee biorytmejään?
3. Kirjoita supistettuna murtolukuna, kuinka suuri osa sanan TEKNOLOGIATEOLLISUUS kirjaimista on s-kirjaimia.

Loppukilpailussa finalistit saavat ratkottavakseen 20 päässälaskutehtävää, joiden suorittamiseen on aikaa 15 minuuttia. Mikäli ensimmäisellä kierroksella tulee tasatuloksia, kilpaillaan näiden oppilaiden kohdalla vielä yksi kierros. 

15-03-06_lansi-suomen_juttu_3.pdf
15-03-07_satakunna_kansa.pdf

LUT:n ABB-luokassa 10 000 kävijän raja rikki

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) sähkötekniikan koulutusohjelman yhteydessä toimii koululaisille suunnattu kokeellisen fysiikan luokka, joka on suunniteltu ja varusteltu yhteistyössä ABB:n ja MAOL ry:n kanssa. ABB-luokkana tunnettu oppimisympäristö on saavuttanut 10 000 kävijän rajapyykin.

LUT:n ABB-luokka on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Luokka täydentää koulujen fysiikan opetusta ja tarjoaa oppilaille mahdollisuuden tehdä fysiikan ja elektroniikan töitä, joiden tekemiseen kouluissa ei ole laitteistoja. Luokassa tehtävät kokeet auttavat ymmärtämään, miten fysiikan kirjojen yhtälöitä voidaan soveltaa käytännön laitteisiin.

”ABB-luokan tarkoituksena on tehdä sähkötekniikkaa tutuksi nuorille, jotta alalle saataisiin uusia osaajia. Vuosien saatossa toiminta on laajentunut yläkoulu- ja lukioikäisistä myös alakoulun puolelle. Toiminta on tärkeä osa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta”, sanoo kouluyhteistyötä koordinoiva Tarja Sipiläinen LUT:sta.

Monipuolinen peruspaketti teknologiaa

ABB-luokan tehtäväpaketit on suunniteltu ja tehty yhteistyössä koulujen, ABB:n ja LUT:n sähkötekniikan yksikön kanssa. Oppilastyöt ilmentävät muun muassa sähkömagneettista induktiota, valosähköistä ilmiötä, magneettikentän vaikutuksia ja elektroniikkaa.

Oppilaat suorittavat laboratoriotyöt itsenäisesti oman opettajansa opastuksella. Opetuksessa avustavat myös tuntiopettajina toimivat LUT:n sähkötekniikan opiskelijat.

”Luokassa työskentelyn lisäksi oppilaat saavat perustietoa LUT:sta ja yliopisto-opiskelusta yleensä. Lisäksi he pääsevät tutustumaan LUT:n sähkötekniikan laboratorioihin ja yliopiston Green Campukseen, joka on uniikki opetus- ja tutkimusympäristö”, täydentää ABB-luokan teknisestä ylläpidosta vastaava Lasse Laurila.

Saumatonta kouluyhteistyötä

Vierailujen sisältö ABB-luokassa räätälöidään aina koulujen esittämien toiveiden pohjalta. Taustalla on halu innostaa nuoria opiskelemaan matemaattisia aineita.

”Vierailu tarjoaa uuden ulottuvuuden fysiikan kursseille ja oppilaille uuden oppimiskokemuksen. Työskentely ABB-luokassa on oppilaille innostavaa, kiinnostavaa ja erilaista. On upeaa voida tarjota tällainen yhteistyömuoto kouluille”, iloitsee ABB:n oppilaitosyhteistyövastaava Salla Järvinen.

Opettajille luokka toimii oman opetuksen monipuolistajana. Kiitosta saa myös käynnin järjestämisen helppous.

”Vierailu on vaivaton järjestää ja nuoret apuopettajat ovat loistava etu opettajan ja oppilaiden kannalta. Oppilaat ovat olleet vierailuista mielissään - myös fysiikassa heikommin pärjäävät. Erityisesti ovat jääneet mieleen ne kerrat, kun he ovat päässeet tutustumaan erilaisiin simulaatioihin henkilökohtaisemmin. Uusi ja erilainen ympäristö lisää kiinnostuneisuutta”, sanoo opettaja Tytti Kiiski MAOL ry:stä.

Vierailut LUT:n ABB-luokassa ovat kouluille maksuttomia. Kyydit ala- ja yläkouluille kustantaa Teknologiateollisuus ry. Luokassa vierailee ryhmiä noin 100 km:n säteellä Lappeenrannasta, joten se palvelee koko seutukuntaa.

”Suomi ja teknologiateollisuus tarvitsevat osaajia, joilla on vahva matemaattis-luonnontieteellinen pohja ja kiinnostus teknologian kehittämiseen. ABB-luokkatoiminta tukee tätä tavoitetta parhaimmillaan. Opettajien aktiivisuudella on merkittävä rooli – ilman heitä, nuoret eivät pääsisi hyödyntämään tämänkaltaista mahdollisuutta. Erityisen ilahduttavaa on ollut alaluokkien kiinnostus”, toteaa Pirkko Pitkäpaasi Teknologiateollisuus ry:stä.

Vastaava fysiikan kokeellinen luokka toimii ABB:n Pitäjänmäen tehtaan tiloissa.

Lisätietoja:

LUT
Kouluyhteistyövastaava Tarja Sipiläinen, p. 040 021 8877, tarja.sipilainen@lut.fi

ABB Oy
Oppilaitosyhteistyövastaava Salla Järvinen, salla.jarvinen@fi.abb.com, p. 050 334 1004

Teknologiateollisuus ry
Asiantuntija Pirkko Pitkäpaasi, pirkko.pitkäpaasi@teknologiateollisuus.fi, p. 040 569 2485

_____________________________________________________________________

Hitsauskilpailusta ammattikipinöitä

Varkauden seudun 9-luokkalaiset osallistuivat Savon ammatti- ja aikuisopiston järjestämään hitauskilpailuun. Samalla koululaiset tutustuivat - toivottavasti - tulevaan opiskelupaikkaansa.

Varkauden seudun peruskoulujen teknisen työn opettajat valmensivat 17 oppilastaan 9-luokkalaisten hitsauskilpailuun. Pääpalkintona oli Teknologiateollisuuden lahjoittama hitsauskone.

Hitsauskilpailun tavoitteena on innostaa peruskoulun teknisen työn oppilaita kone- ja metallitekniikan opintoihin. Pohjois-Savossa kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksiin tarvitaan osaajia enemmän kuin ammattiopistosta valmistuu.

Savon ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö Ilkka Kemppainen kertoo, että heillä on tiedostettu alueen vientiteollisuuden merkitys ja yritysten ammattiosaajien tarve. Siksi kone- ja metallitekniikan koulutus on valittu painopistealueeksi. Haasteena on muuttaa vallitsevaa käsitystä kone- ja metallituoteteollisuuden töistä ja tulevaisuuden näkymistä.

Kemppaisen mukaan töitä on tehtävä vahvasti, jotta peruskoululaiset saadaan kiinnostumaan ja valitsemaan kone- ja metallitekniikan opinnot. Alueella tehdyt ennakointilaskelmat kertovat, että töitä on jos osaaminen vastaa yritysten tarpeita.

Lisätietoja:
Pirkko Pitkäpaasi, asiantuntija, Innovaatioympäristö ja uudistuminen
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Opintokäyntituki yrityksiin
Teknologiateollisuus ry:n opintokäyntituki

Teknologiateollisuus ry:n opintokäyntituki jäsenyrityksiin lukuvuonna 2016 - 2017

Teknologiateollisuus tukee peruskoulun ja lukion oppilaiden ja opettajien opintokäyntejä jäsenyrityksiinsä.
Tukea myönnetään

  • peruskoulun teknisen käsityön opintokäynteihin
  • peruskoulun matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opintokäynteihin
  • lukion pitkän matematiikan, pitkän fysiikan ja tietotekniikan opintokäynteihin
  • koko koulun opettajien opintokäynteihin

Jäsenyritykset löytyvät Teknologiateollisuus ry:n jäsenluettelosta.

Opintokäyntitukea myönnetään koulua lähellä oleviin jäsenyrityksiin ja takaisin - kohtuullisin matkakustannuksin. Teknologiateollisuuden maksamaan bussimatkaan ei voi liittää muita käyntejä.

Tukea myönnetään yhdelle ryhmälle yhteen opintokäyntiin/päivä. Tukea ei myönnetä oppilaitoksiin tai muihin vastaaviin tehtäviin opintokäynteihin.

9. -luokkalaisten opintokäynteihin tukea myönnetään yhteishakuun asti.
Muille peruskoululaisille sekä lukiolaisille  opintokäyntitukea myönnetään huhtikuun loppuun saakka. 

Opintokäyntitukea varten tarvitsemme oheisen lomakkeen täytettynä kolme (3) viikkoa ennen suunniteltua opintokäyntiä. Opintokäyntitukea ei makseta jälkikäteen.

 

Tekninen työ ja stipendit
Tekninen työ

Teknologiateollisuus tukee tekniikasta kiinnostuneiden, valinnaisen teknisen työn peruskoulussa valinneiden nuorten opintokäyntejä jäsenyrityksiinsä.

Opintokäyntien tavoitteena on kannustaa teknisestä työstä kiinnostuneita jatkamaan tekniikan alalla. Koululaisille tarjotaan tietoa koulutusmahdollisuuksista ja teknologiateollisuuden tarjoamista työtehtävistä.

Teknologiateollisuus ry jakaa vuosittain stipendejä kannustukseksi 8. luokan oppilaille, jotka ovat osoittaneet innostusta ja menestystä teknisen käsityön opiskelussa.

Kiitos kaikille, jotka olivat aktiivisesti liikkeellä: kevään 2017 teknisen käsityön stipendit on jaettu!

 

Teknologiapäivät
Teknologiapäivät

Teknologiapäivä järjestetään tekniikasta kiinnostuneille peruskoulun 9. luokkien oppilaille. Päivän aikana nuoret tutustuvat teknologiateollisuuden tarjoamiin työtehtäviin sekä niissä edellytettävään koulutukseen kokeilemalla.

Teknologiapäivästä hyötyvät eniten ne oppilaat, jotka ovat kiinnostuneita kone- ja metallitekniikan opiskelusta tai joita koneet ja laitteet yleensä kiinnostavat, mutta joilla ei vielä ole omaa alaa valittuna. Teknologiapäivän tarkoitus ei ole houkutella jo oman alansa löytäneitä vaihtamaan valintaansa!

Teknologia-ala tutuksi -päivät
Teknologia-ala tutuksi -päivät

Teknologiateollisuus järjestää vuosittain Teknologia-ala tutuksi -päiviä opinto-ohjaajille, rehtoreille ja muille kiinnostuneille opettajille eri puolilla Suomea.

Tavoitteena on antaa osallistujille mahdollisuus päivittää tietojaan teknologiateollisuudesta ja yritysten erilaisissa ammateissa tarvittavasta tekniikan alan koulutuksesta. Näin osallistujat voivat välittää ajan tasalla olevaa tietoa oppilailleen eri oppiaineissa.

Koulutuspäivien sisältönä voi olla opintokäynti teknologiateollisuuden yritykseen tai opintokäynti tekniikan alan oppilaitokseen. Tilaisuuksissa luodaan mahdollisuuksia koulujen ja yritysten pitkäjänteiselle yhteistyölle.

Teknologiateollisuuden esittelymateriaalit kouluille
Teknologiateollisuuden esittelymateriaalit kouluille

Teknologiateollisuus tarjoaa maksuttomia esittelymateriaaleja opetuksen tueksi. Koulumateriaalit on tarkoitettu teknologiateollisuuden esittelyyn nuorille peruskouluissa ja lukioissa. Tarjolla on mm. lukuisia videoita.