Tilannekuva

Kone- ja metallituoteteollisuus on suurin ja eniten työllistävä teknologiateollisuuden päätoimialoista. Viime vuosina kasvu on pysähtynyt ja vuoden 2008 huipusta ollaan edelleen n. 15 % jäljessä. Yritysten tilanne on hyvin epäyhtenäinen, suorastaan polarisoitunut. Toisilla on tilauskirjat täynnä ja takana ennätysvuosi, mutta neljännes yrityksistä tekee edelleen tappiota ja tilauksista on pulaa. Tämä jako näkyy myös alihankkijakentän sisällä. Kone- ja metallituoteteollisuuden liike-vaihto oli 2014 yhteensä 27,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä vuoden aikana keskimäärin 118 900.

Omilla tuotteillaan ja palveluillaan kansainvälisillä markkinoilla jo olevat yritykset ovat keskimäärin parhaassa tilanteessa. Kärjessä on rajallinen joukko globaaleja yrityksiä, jotka valmistavat tuotteensa yleensä markkinoiden lähellä eivätkä näin tuo Suomeen merkittävästi valmistusta ellei tilauksia ole tullut Euroopasta. Näiden lisäksi meillä on joukko kasvavia kotimaasta käsin maailmaa valloittavia yrityksiä, joiden menestys rohkaisee uskomaan edelleen osaamisen voimaan ja kotimaisen valmistuksen kilpailukykyyn. Tämä kilpailukyky ei kuitenkaan synny itsestään van se luotu kovalla työllä. Kehittämällä älykkäitä tuotteita ja palveluita, jotka ovat markkinoilla haluttuja eivätkä joudu suoraan kilpailemaan halvimpien tuottajien kanssa. Lisäksi oman tuotannon tehokkuudesta on huolehdittu investoimalla uusimpaan teknologiaan ja automaatioon. Tähän kategoriaan tarvittaisiin entistä laajempi joukko kasvuhaluisia yrityksiä.

Yritysten näkymä tulevaisuuteen on varsin ristiriitainen. Lyhyellä aikavälillä tilauksia on monilla ollut niukasti ja erilaiset kriisit toistensa jälkeen ovat lykänneet asiakkaiden investointipäätöksiä. Kasvun syklit ovat olleet niin lyhyitä, etteivät investoinnit ole ehtineet kunnolla käyntiin, kun jo mennään taas alaspäin. Samaan aikaan tiedämme kuitenkin, että pitkällä aikavälillä toimialan näkymät ovat myönteiset. Kaikki maailman megatrendit tukevat uskoa, että kone- ja metallituoteteollisuuden tuotteita tarvitaan runsaasti, kun maapallon väkiluku lähestyy 8 miljardia. Toisaalta taas ymmärretään, että maapallo ei kestä nykyisen kaltaista kulutusta ilman järjestelmätason muutosta. Kestävää kasvua voi syntyä ainoastaan kiertotalouden periaatteiden pohjalta. Kasvu pitää irti kytkeä luonnonvarojen kuluttamisesta ja jätteet hyöty käyttää raaka-aineina. Digitalisaatio tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden luoda kiertotalouden järjestelmiä.

Eurooppalainen koneteollisuus on Saksan johdolla säilyttänyt asemansa ja markkinaosuutensa globaalissa kilpailussa viimeisen 10 vuoden aikana. Kone- ja metallituoteteollisuudella on jatkossakin merkittävä rooli maailmalla väestön kasvun ja kaupungistumisen myötä ja halutessaan suomalaisillakin yrityksillä on hyvät mahdollisuudet ottaa markkinoista osansa. Uusia koneita ja laitteita tarvitaan infrastruktuurin rakentamiseen ja teollisuuden kehittämiseen erityisesti kehittyvillä alueilla. Ympäristöteknologian, energian ja raaka-aineiden kysyntä kasvaa, mikä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kehittyneissäkin maissa digitalisaatio tarjoaa teollisuudelle ja sen palveluliiketoiminalle uudet kasvumahdollisuudet. Toimialan kasvussa olevat tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit vahvistavat kilpailuasemaa ja osaamispohjaa entisestään. Yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tuloksellinen yhteistyö on kanavoitunut erityisesti Fimecc Oy:n ohjelmiin ja hankkeisiin, ja Fimecc onkin onnistunut saavuttamaan yritysten luottamuksen ja tuen toiminnalleen.

Kone- ja metallituoteteollisuuden visio 2025, raportti

Kone- ja metallituoteteollisuuden visio 2025, esitys

Finnish Metal and Engineering Vision 2025

Shaping the future of Finnish machinery, metals and electronics (pdf)