Viikon TES-vinkki

KKO:n tuomio (2017:29) työntekijöiden oikeudesta valita edustajakseen luottamusvaltuutettu yt-neuvotteluihin

Julkisuudessa on laajasti keskusteltu korkeimman oikeuden tuoreesta tuomiosta, jossa vahvistettiin työntekijöillä olevan oikeus valita keskuudestaan työsopimuslaissa tarkoitettu luottamusvaltuutettu tilanteessa, jossa

  • työehtosopimusta sovelletaan kahteen eri henkilöstöryhmään ja
  • eri henkilöstöryhmiin kuuluvat työntekijät kuuluvat eri liittoihin ja
  • tessin tehneen liiton jäsenet ovat valinneet luottamusmiehen eikä toisen liiton jäsenillä ole ollut oikeutta osallistua tähän valintaan ja
  • kyse on ollut yt-lain mukaisista neuvotteluista
  • jolloin ko. toisen liiton jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusvaltuutettu edustamaan heitä.

Ratkaisu on synnyttänyt monenlaisia tulkintoja ja johtopäätöksiä, joiden tulisi kuitenkin perustua mm. seuraaviin seikkoihin:

  • tuomiolla ei ole annettu samaan henkilöstöryhmään kuuluville työntekijöille oikeutta valita luottamusvaltuutettua, jos tessin mukainen luottamusmies on valittu
  • tuomiossa ei otettu kantaa siihen, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia luottamusvaltuutetulla on verrattuna luottamusmieheen; esimerkiksi paikallista sopimista tuomiossa ei käsitelty lainkaan ja näin ollen luottamusmiehen edustusoikeudet työehtosopimusta koskevissa asioissa ja oikeus tehdä paikallisia tessin mukaisia sopimuksia ovat entiset.

Tätä samaa aihetta tullaan lähiaikoina käsittelemään myös EK:n kotisivuilla.