Työturvallisuus

Työturvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien etu.

Työturvallisuutta koskevat lait ja muut määräykset vaikuttavat oleellisesti työntekijöiden henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja työn sujuvuuteen työpaikoilla. Työturvallisuuden tavoitteena on työntekijän fyysisen ja henkisen turvallisuuden ja terveyden turvaaminen työssä. Työturvallisuudesta huolehtiminen on osa tuloksellista yritystoimintaa.

Laajasti ottaen työsuojelukäsitteen piiriin luetaan

  • työturvallisuustoiminta eli työtapaturmien torjunta ja henkinen työsuojelu
  • työpaikkaterveydenhuolto eli ammattitautien ja muiden työstä aiheutuvien sairauksien torjunta
  • työsuhdelakien valvonta eli esimerkiksi työaikaan, nuorten työntekijöiden asemaan jne. liittyvät kysymykset
  • työpaikkasuojelu, esimerkiksi palontorjunta ja väestönsuojelu
  • työsuojeluyhteistoiminta ja työsuojeluvalvonta.

Teknologiateollisuuden työsuojeluopas: Keskeisiä työsuojelumääräyksia ja -ohjeita 2014. Julkaisu on pääasiassa kommentoimaton kokoelma pykäliä ja sopimuskohtia työsuojelua koskevasta lainsäädännöstä, sopimuksista ja ohjeista. Oppaan on julkaissut Teknologiateollisuus ry yhdessä Metallityöväen liiton ja Ammattiliitto Pron kanssa. Liittojen tarkoituksena on tarjota tämän julkaisun avulla lukijalle arkipäivään sopiva apuväline sekä kattava katsaus työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön ja sopimuksiin.